Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Artikler

Artikler

BAUER MAT / Obermann AVS 110 Sementpumpe

Seabrokers Fundamentering AS sin AVS 110 sementpumpe er kjørt i gang etter vellykket opplæring på byggeplass Lervig Brygge, Stavanger øst. Helautomatisk sementpumpe med innebygd vanntank, blandetank og lagringstank letter arbeidet for operatøren og hans medarbeidere på plassen. Entreprenørens egen silo med innebygd skrue monteres enkelt på pumpa og sørger for automatisk tilførsel av nødvendig mengde … Continue reading BAUER MAT / Obermann AVS 110 Sementpumpe

God jul og godt nyttår

HWE ønsker alle kunder, leverandører, kontakter og samarbeidspartnere riktig god jul og godt nyttår. Vi takker for samarbeidet i 2023 og ser fram til fortsatt godt samarbeid i kommende år.  

Fjellsprengnings-konferansen 2023

Torsdag 23. – fredag 24. november er det igjen klart for den tradisjonelle Fjellsprengningskonferansen og Geoteknikkdagen på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. HWE er som vanlig tilstede med egen utstilling. Vi ønsker alle interesserte kunder, konsulenter og byggherrer velkommen innom for en uformell prat. HWE tilbyr som alltid kvalitetsprodukter for bruk innen ras-/tunnelsikring og … Continue reading Fjellsprengnings-konferansen 2023

Begrens Skade II / REMEDY

Forskningsprosjektet Begrens Skade II / REMEDY (2017-2022) ble initiert for å redusere risiko for skader i byggeprosjekter, som oppstår som følge av grunnarbeider. Slike skader oppstår ofte som resultat av vannlekkasjer ifm. boring av fôringsrør for ankere eller stålkjernepeler eller fra hulltaking i spuntvegger. HWE har lang erfaring med bruk av injeksjon for å tette … Continue reading Begrens Skade II / REMEDY

Ischebeck TITAN – bergsikring E18

Bergsikring av tunnel- og veiskjæringer langs E18 i Vestfold og Telemark fylke utføres med Ischebeck TITAN injeksjonsstål: Hemtunnelen – Ischebeck TITAN 30/11 DC Langangen – Ischebeck TITAN 40/16 DC Steinbjørnrudtunnelen – Ischebeck TITAN 30/11 DC Ischebeck-stag brukes til bergsikring som tillegg eller alternativ til ordinære massive bolter ved f.eks. fare for kollaps av borhull etter … Continue reading Ischebeck TITAN – bergsikring E18

Obermann AVS 110 E sementpumpe til Seabrokers Fundamentering

HWE leverer AVS 110 E sementpumpe fra Bauer Obermann MAT til Seabrokers Fundamentering AS i Sandnes. Pumpen er helautomatisk og leveres komplett med logge-/måleutstyr, mateskrue og stativ for storsekk. Utstyret egner seg godt til injeksjon av Ischebeck TITAN mikropeler –  men også til andre broksområder som f.eks. stålkjernepeler, spunforankring, jordnagler, bolter, m.m. HWE takker Seabrokers … Continue reading Obermann AVS 110 E sementpumpe til Seabrokers Fundamentering

TEI Rock Drills MP260HT bormast til Antonsen Entreprenør

Antonsen Entreprenør AS i Fredrikstad har bestilt TEI Rock Drills MP260HT bormast fra HWE, for boring av Ischebeck TITAN mikropeler. Masten leveres ferdig tilpasset innendørs refundamentering med vanskelig adkomst pga. lav takhøyde. Borhammeren TE260HT egner seg meget godt til boring av Ischebeck TITAN mikropeler dimensjon 30/11, 40/20 og 40/16. HWE takker for bestillingen og ønsker … Continue reading TEI Rock Drills MP260HT bormast til Antonsen Entreprenør

HWE avslutter salg av ISOFER rasgjerder

Trumer Schutzbauten GmbH har kjøpt og overtatt Isofer rasgjerder. HWE har avsluttet samarbeidet med Isofer og forhandler ikke lengder produkter fra Pfeifer. Henvendelser vedrørende Isofer-produkter kan heretter gjøres til Trumer i Østerrike. HWE takker alle kunder som har kjøpt Isofer-produkter fra oss i tidsrommet våren 2018 – høsten 2022, for godt samarbeid: Mesta, Stetind, Visinor, … Continue reading HWE avslutter salg av ISOFER rasgjerder

ISO Sertifisering 9001

HWE er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001 fra og med september 2022. ISO 9001 er en standard i 9000-serien som omhandler kvalitetsledelse-systemer. Standarden angir kravene til hva et slikt kvalitets-system bør inneholde. Standardene i denne serien er generelle og kan brukes av alle typer bedrifter, i alle størrelser. Vi takker igjen Argus AS for … Continue reading ISO Sertifisering 9001

HWE BAUMA 2022

HWE er tilstede på Bauma oktober 2022. Vi har ikke egen stand, men kan treffes hos en av våre leverandører – for omvisning og uformell prat om våre produkter: Friedr. Ischebeck GmbH – Geoteknikksystem – B3.449 TEI Rock Drills – Boreutstyr – FN.520 Obermann Bauer – Pumpeutstyr – FN.618/5  

Ischebeck TITAN Mikropeler Baneheia Park Kristiansand

HWE har levert Ischebeck TITAN Mikropeler – iht. utførelses-standard NS EN 14199 – til utbyggingsprosjekt Baneheia Park i Kristiansand. Mikropelene er installert som friksonsbærende peler av Songdalen Fjellsikring. Installasjon er utført med injeksjon av sement-suspensjon under innboring. Denne metoden egner seg særlig godt for bruk i tettbygde strøk pga. skånsom installasjon sammenlignet med andre mer … Continue reading Ischebeck TITAN Mikropeler Baneheia Park Kristiansand

NS EN 14490 Utførelsesstandard for jordnagling

Europa-standarden EN 14490 «Utførelse av spesielle geotekniske arbeider – Jordnagling» er en del av Norsk Standard. NS EN 14490 viser hvordan jordnagling skal utføres, og stiller blant annet viktige krav til stål-kvaliteten på selve jordnaglene. Når NS EN 14490 følges trengs ikke dokumentasjon utover varesertifikat, men standarden følges dessverre ikke alltid. HWE ser med bekymring … Continue reading NS EN 14490 Utførelsesstandard for jordnagling

Massive forankringsstag – Gewi-stål

HWE tilbyr massive forankringsstag / Gewi-stål til spunt-forankring, berg- og tunnelsikring, m.m. Stålstagene leveres på bestilling i flere dimensjoner med valgfri lengde og tilbehør samt korrosjonsbeskyttelse tilpasset stedlige forhold. Stagene er helgjenget, skjøtes med hylse, installeres i forborede hull, ankerplate festes med låsemutter. Stagdimensjon Ø12mm – Ø75mm Bruddlast 62 kN – 4572 kN Stålkvalitet 500/550, … Continue reading Massive forankringsstag – Gewi-stål

TEI HEMH bor-mast for gravemaskin

HWE har levert TEI HEMH bor-mast for gravemaskin til Stangeland Maskin AS. Bor-masten er meget godt egnet til boring av Ischebeck TITAN mikropeler, jordnagler og forankringer, men kan også enkelt tilpasses annen boring som f.eks. boltehull i berg, m.m. Bor-masten er levert med to utbyttbare topp-hammere, TE760 og TE1000, og kan dermed brukes til å … Continue reading TEI HEMH bor-mast for gravemaskin

ISO Sertifisering 14001

HWE er ISO-sertifisert i henhold til ISO 14001 fra og med desember 2021. ISO 14001 er en standard i 14000-serien. Denne standarden et viktig utgangspunkt for arbeidet med miljø. Standarden angir et rammeverk som bedriften kan benytte til miljø-ytelsesforbedringer. ISO 14001 spesifiserer også krav for aktiv identifisering og forståelse av miljøaspektene innen bedriftens virksomhet og … Continue reading ISO Sertifisering 14001

Takk for samarbeid i 2021 – God jul og godt nyttår!

HWE takker alle kunder og forretningsforbindelser for godt samarbeid i året 2021, og ser fram til fortsatt godt samarbeid i 2022. Vi ønsker alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år!

Fjellsprengnings-konferansen 2021

Torsdag 25. – fredag 26. november er det igjen klart for den tradisjonelle Fjellsprengningskonferansen på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. Forrige års konferanse ble arrangert som «web-konferanse» uten personlig oppmøte. Det forventes derfor stor oppslutning om årets konferanse som igjen arrangeres på vanlig måte. HWE er som alltid tilstede med egen utstilling. Vi ønsker … Continue reading Fjellsprengnings-konferansen 2021

Ischebeck TITAN – Nye stagdimensjoner

Produsent Friedr. Ischebeck GmbH driver kontinuerlig produktutvikling og innovasjon av Ischebeck TITAN geoteknikk-system. I løpet av de siste årene er følgende nye stag-dimensjonere lansert på markedet: Ischebeck TITAN 196/130 Ischebeck TITAN 103/72 Ischebeck TITAN 40/27 Stagdimensjoner angis som ytre og indre diameter i mm. Med dette kompletteres spekteret av tilgjengelige stag og ulike lastekapasiteter ytterligere. … Continue reading Ischebeck TITAN – Nye stagdimensjoner

Kurs Ischebeck TITAN Geoteknikk-system 13.10.21

HWE holder kurs i Ischebeck TITAN Geoteknikk-system i samarbeid med produsent Friedr. Ischebeck GmbH onsdag 13.10.21, kl .09.00 på Festiviteten i Sarpsborg. Tema for kurset inkluderer bl.a. HWE «Mini-Guide» for dimensjonering Ischebeck TITAN injeksjonspel 196/130 Nye pele-dimensjoner Kvalitetssikring Bruksområder Kurspåmelding: www.hwe.no – post@hwe.no – tlf. 48 21 47 84 Påmeldingsfrist 06.10.21. Kurskostnad kr. 2 800,-/stk. … Continue reading Kurs Ischebeck TITAN Geoteknikk-system 13.10.21

PFEIFER rasgjerder fra HWE til utsatte steder i hele landet

Ras- og fjellsikring er et tilnærmet evigvarende arbeid i Norge. HWE fortsetter å levere rasgjerder til dette viktige arbeidet i samarbeidet med produsent PFEIFER (tidligere PFEIFER-Isofer). I 2021 leverer vi rasgjerder til bl.a. disse prosjektene Fv 53 Ljoteli – ISOSTOP 500 kJ Fv. 889 Snefjord – Havøysund – ISOSTOP 5000 kJ RV 13 Fatlatunnelen – … Continue reading PFEIFER rasgjerder fra HWE til utsatte steder i hele landet

Ischebeck TITAN – Innovasjon, utvikling, kvalitet

Ischebeck TITAN injeksjonsstål, såkalt «selvborende» stag, har vært tilgjengelig på det norske markedet siden 1991, samme år som Huth & Wien Engineering AS startet (DE NEEF Norge AS). Huth & Wien forhandler fortsatt Ischebeck-stag i Norge 30 år etter oppstart. Produktet og metoden ble utviklet av produsenten Friedr. Ischebeck GmbH i Tyskland på 1980-tallet. Siden … Continue reading Ischebeck TITAN – Innovasjon, utvikling, kvalitet

Midlertid skjøt av stål vs. permanent skjøt av stål til sikringsarbeid

Stål med R-gjenger for midlertid skjøt brukes i permanent sikringsarbeid. R-gjenger, rope threads, runde gjenger – er designet for borstenger iht. EN ISO 10208. Denne gjengetypen er laget for å kunne skru borstengene lett av og på ved demontering / forlengelse av borstrengen. R-gjenger er ikke konstruert eller laget for permanente skjøter, og følgelig heller … Continue reading Midlertid skjøt av stål vs. permanent skjøt av stål til sikringsarbeid

Pfeifer Mesh – Stålnett for rassikring

Peifer Mesh – heksagonalt stålnett fra Pfeifer (tidl. Pfeifer-Isofer): High Tensile Strength Wire Mesh Type Pfeifer® Slope Stabilization Mesh.  Pfeifer Mesh brukes til sikring av fjellskjæringer og stabilisering av skråninger. Kan kombineres med Ischebeck TITAN jordnagler, stag og bergbolter. Høy styrke Høy korrosjonsbeskyttelse ZnAl kl. A Lav vekt for enkel håndtering og montering Monteres uten bruk … Continue reading Pfeifer Mesh – Stålnett for rassikring

30 års jubileum for Huth & Wien Engineering – 1991-2021!

HWE AS ble startet i 1991 av gode kollegaer Tomm Harald Huth og Dag Tore Wien, sammen med DE NEEF Scandinavia AB. I 2011 ble eierskapet i sin helhet overtatt av Huth og Wien, og firmaet byttet da navn til Huth & Wien Engineering AS (HWE). Dag Tore Wien har siden gått av med pensjon, … Continue reading 30 års jubileum for Huth & Wien Engineering – 1991-2021!

Fjellsprengningsdagen 2020

Den tradisjonelle Fjellsprengningskonferansen avholdes dessverre ikke som vanlig i år pga. corona-virus/covid19- pandemien. HWE deltar derfor som såkalt virtuell utstiller på internett. Vi støtter med dette NFF og NGF sitt arbeid med konferansen og tilbyr informasjon om våre produkter for tunnel-/rassikring, geoteknikk og injeksjon: Ischebeck TITAN Injeksjonsstål PANTEX Gitterbue PFEIFER-ISOFER Rassikring HA CUT Injeksjonsmasse Ta … Continue reading Fjellsprengningsdagen 2020

Ischebeck TITAN til Fv 44 Bussveien Diagonalen – Gausel stasjon, Stavanger

HWE leverer Ischebeck TITAN forankringsstag til prosjekt Fv 44 Bussveien Diagonalen – Gausel stasjon, Stavanger. Stagene, som skal brukes til midlertidig forankring av rørspunt og permanent forankring av rørvegg, leveres til fundamenteringsentreprenør Seabrokers Fundamentering AS. Stagdimensjoner 73/56, 73/45, 103/78 og 103/51. Total-mengde stål ca. 228 tonn. Oppstart stagboring oktober 2020.

ISOSTOP 3000 EVO – Nytt forbedret 3000 kJ rasgjerde

Pfeifer-ISOFER har utviklet et nytt 3000 kJ rasgjerde – ISOSTOP 3000 EVO. Den nye forbedrede utgaven av rasgjerdet er nå formelt sertifisert av «Building Testing and Research Institute», Slovakia etter vellykket testing på eget testområde i Trento, Nord-Italia. Service Energy Level (SEL) test 07.11.19 og Maximum Energy Level (MEL) test 28.11.19. ISOSTOP 3000 EVO har … Continue reading ISOSTOP 3000 EVO – Nytt forbedret 3000 kJ rasgjerde

Ischebeck TITAN mikropeler – byggeprosjekt Gråtenmoen Skien

HWE har levert Ischebeck TITAN mikropeler til utbyggingsprosjekt Gråtenmoen i Skien. Bygget er delvis fundamentert på komprimert grunn og står delvis på friksjonsbærende mikropeler. Mikropelene med dimensjon 73/35, er produsert og installert iht. gjeldende utførelsestandard NS EN 14199 – «Utførelse av spesielle geotekniske arbeider – Mikropeler». Les mer om prosjektet på Byggeindustriens nettsider: http://www.bygg.no/article/1424906

Fjellsprengnings-konferansen 2019

Torsdag 21. – fredag 22. november er det igjen klart for den tradisjonelle Fjellsprengningskonferansen, Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. HWE er som alltid tilstede med egen utstilling. Vi ønsker alle interesserte velkommen innom vår utstilling for en uformell prat om våre produkter innen ras-/tunnelsikring og geoteknikk. ISOFER rasgjerder, snøgjerder, wirenett … Continue reading Fjellsprengnings-konferansen 2019

ISOSTOP 5000 Ev rasgjerde, Straumen i Nordland

HWE har levert 1040 lm ISOSTOP 5000 Ev rasgjerde til sikring av anleggsvei i Straumen, Nordland. Gjerdet er oppdelt i 8 stk. seksjoner med lengde 108 m og 4 stk. mindre seksjoner med lengde fra 16 m til 62 m. Montert på bergoverflate og i ur – stein og blokk.

Ischebeck TITAN INOX rustfritt stål

Ischebeck TITAN injeksjonsstål kan også leveres i INOX rustfri utgave for særlig aggressivt korrosjonsmiljø. Ischebeck TITAN 30/11 og 40/16 INOX leveres i 3 meters lengder med INOX tilbehør, skjøtehylse, underlagsplate og låsemutter. Ta kontakt for tilbud og utfyllende produktinformasjon.

HWE Bauma 2019

HWE kan treffes på Bauma i München i april 2019. Vi er tilstede på messa fom. mandag 08.04.19 tom. fredag 12.04.12. Våre samarbeidspartnere har egne utstillinger på følgende steder: Friedr. Ischebeck GmbH – Geoteknikksystem – B3-449 Pfeifer Isofer AG – Rasgjerder – C4-249 TEI Rock Drills Inc. – Borutstyr – FN-618/5 Mühlhäuser – Obermann GmbH … Continue reading HWE Bauma 2019

Gjennomslag Follobanen sikret med Ischebeck TITAN

Tunnelbormaskinene «Anna» og «Magda» boret ferdig Follobanen på Ski i Akershus tirsdag 26.02.19. Bormaskinene kom ut på planlagt sted til riktig tid. Skjæringen hvor gjennomslaget skjedde var på forhånd sikret med Ischebeck TITAN 40/16 bergbolter. Boltene ble innboret med Ø70mm stiftborkrone og gyst fast med sement etter endt innboring. Sikringsarbeidet ble utført av Gjerden Fjellsikring AS. På … Continue reading Gjennomslag Follobanen sikret med Ischebeck TITAN

Kurs i installasjon av injeksjonsstål – TEI Rock Drills 2019 Hollow Bar Drill School

TEI Rock Drills arrangerer sitt årlig kurs «Hollow Bar Drill School» i juni 2019. Kurset omhandler installasjon av injeksjonsstål (Hollow bars), eller såkalt selvborende stag. På grunn av stor pågang arrangeres det i år to separate kurs. Kursdatoene er 02 – 04.06 og 05 – 07.06. Kursene avholdes i TEIs egne lokaler på fabrikken i Colorado, USA. Besøksadresse: TEI … Continue reading Kurs i installasjon av injeksjonsstål – TEI Rock Drills 2019 Hollow Bar Drill School

ISOSTOP 3000 Ev Gydalen

ISOFER ISOSTOP 3000 Ev 3000 kJ rasgjerde. Høyde 5 m, totallengde 400m. Korrosjonsbeskyttelse, varmforsinket Zn (B). Montert Rv 42 Gydalen, Aust Agder, høst 2018.

Fjellsprengnings-konferansen 2018

Torsdag 22. – fredag 25. november er det igjen klart for den tradisjonelle Fjellsprengningskonferansen, Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Huth & Wien er som alltid tilstede med utstilling og flere medarbeidere. Vi ønsker alle interesserte velkommen innom vår utstilling for en uformell prat om våre produkter. Nytt produkt fom. 2018, ISOFER rasgjerder. Ischebeck TITAN injeksjonsstål … Continue reading Fjellsprengnings-konferansen 2018

Isofer rasgjerder Fv 610 levert av HWE

HWE har levert 3 stk. Isofer rasgjerder til sikring av Fv 610 ved Matbjøra mellom Sande og Eldalsosen i Gaular, Sogn og Fjordane. Rasgjerdene er av typen ISOSTOP 1000 Ec og ISOSTOP 3000 Ev, til sammen 165 lm gjerde. Gjerdene er festet med Ischebeck TITAN 30/11 DC og 40/16 DC mikropeler – iht. utførelsesstandard NS EN … Continue reading Isofer rasgjerder Fv 610 levert av HWE

Vellykket KURS HWE – Ischebeck TITAN Geoteknikksystem – ras- og fjellsikring

HWE avviklet et vellykket en-dags kurs i Ischebeck TITAN Geoteknikksystem onsdag 18. april 2018, på Festiviteten i Sarpsborg, med deltagere fra entreprenører, konsulenter og byggherrer. Kurset omhandlet generell bruk av injeksjonsstål brukt som for eks. mikropeler, jordnagler og forankringer. I tillegg ble det fokusert spesielt på på ras- og fjellsikring, inklusive en presentasjon av ISOFER rasgjerder. HWE har inngått et samarbeid med … Continue reading Vellykket KURS HWE – Ischebeck TITAN Geoteknikksystem – ras- og fjellsikring

KURS HWE – Ischebeck TITAN Geoteknikksystem – ras- og fjellsikring

Huth & Wien Engineering AS innbyr byggherrer, konsulenter og entreprenører til en-dags kurs i Ischebeck TITAN Geoteknikksystem. Kurset avholdes onsdag 18. april 2018, på Festiviteten i Sarpsborg (se link nedenfor). Kurset omhandler korrekt utførelse med «selvborende» injeksjonsstål brukt som for eks. mikropeler, jordnagler og ankere, men denne gang har vi litt mer fokus på ras- og … Continue reading KURS HWE – Ischebeck TITAN Geoteknikksystem – ras- og fjellsikring

Ny dimensjon injeksjonsstål: Ischebeck TITAN 52/29

Ytre diameter Ø 52 mm, indre diameter Ø 29 mm. Bruddlast 793 kN, flytlast 630 kN. Stålkvalitet S460NH iht. NS EN 10210-1. Mikropel iht. NS EN 14199. Jordnagle iht. NS EN 14490. Forankring iht. NE EN 1537.

Fjellsprengningskonferansen

Torsdag 23. – fredag 24. november er det igjen klart for den tradisjonelle Fjellsprengningskonferansen, Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Huth & Wien er som alltid tilstede med utstilling og flere medarbeidere. Vi ønsker alle interesserte velkommen innom vår utstilling for en uformell prat om våre produkter: Ischebeck TITAN injeksjonsstål PANTEX gitterbuer TEI Rock Drills boreutstyr Obermann … Continue reading Fjellsprengningskonferansen

TEI boremast, Obermann sementpumpe lagerført hos HWE

MP260HT – Man portable Mini Mast fra TEI Rock Drills, USA. HWE har lagerført MP260HT mini-mast. Utstyret egner seg meget godt til fundamentering og refundamentering med Ischebeck TITAN mikropeler NS EN 14199. Særlig godt egnet for bruk ved vanskelig adkomst. VS L 50 – Grouting Unit fra Mühläuser – Obermann GmbH, Tyskland. HWE har lagerført VS … Continue reading TEI boremast, Obermann sementpumpe lagerført hos HWE

Midlertid skjøt av stål vs. permanent skjøt av stål til sikringsarbeid

R-gjenger – rope threads, runde gjenger – er designet for borstenger iht. EN ISO 10208. Denne gjengetypen er laget for å kunne skru borstengene lett av og på ved demontering / forlengelse av borstrengen. R-gjenger er ikke laget for permanente skjøter, og følgelig uegnet for sikringsarbeid. Stål med R-gjenger brukes i sikringsarbeid til tross for dette. HWE finner … Continue reading Midlertid skjøt av stål vs. permanent skjøt av stål til sikringsarbeid

Vellykket kurs i geoteknikk 26. april 2017

HWE takker alle kursdeltagere for oppmøte på vårt kurs i geoteknikk onsdag 26. april 2017. Med over 40 deltagere og gode diskusjoner mellom kursholdere og deltagere underveis betrakter vi kurset som meget vellykket. Kursdeltagerne kom hovedsakelig fra utførende entreprenører (ca. halvparten), men konsulentfirmaer og byggherre var også godt representert. Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid med deltagerne og … Continue reading Vellykket kurs i geoteknikk 26. april 2017

Kurs Geoteknikk Ischebeck TITAN

Huth & Wien Engineering AS innbyr byggherrer, konsulenter, og entreprenører til en-dags kurs i Sarpsborg i Ischebeck TITAN Geoteknikksystem. Kurset avholdes onsdag 26. april 2017, på Festiviteten i Sarpsborg. Kurset er relevant for de som arbeider med stag- og pelearbeider, samt ras- og fjellsikring. Ta kontakt for påmelding og utfyllende informasjon om arrangementet.  

Ischebeck TITAN 196/130

Ny pel fra Friedr. Ischebeck GmbH: Ischebeck TITAN 196/130 Ytre / indre diameter 196 mm / 130 mm.

Fjellsprengningsdagen, Geoteknikkdagen 2016

Torsdag 24. og fredag 25. november er det igjen klart for Fjellsprengningsdagen og Geoteknikkdagen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Huth & Wien er som alltid tilstede med stand og flere medarbeidere. I år også med representanter fra TAT, produsent av Pantex gitterbuer, og Obermann produsent av sementpumper. Vi ønsker alle interesserte velkommen innom vår utstilling i foajeen … Continue reading Fjellsprengningsdagen, Geoteknikkdagen 2016

Vellykket HWE miniseminar

TEI Rock Drills – Ischebeck TITAN – Obermann – Miniseminar Hovedtema på seminaret var TEI Rock Drills boreutstyr for injeksjonsstål og korrekt installasjon av Ischebeck TITAN mikropeler, jordnagler og forankringer. Seminaret omfattet også presentasjon av Obermann pumpeutstyr og demonstrasjon av boring med TEI Rock Drills MP260HT minimast. Seminaret ble avholdt i HWEs ny-oppussede lokaler på Borgenhaugen ved Sarpsborg. … Continue reading Vellykket HWE miniseminar

TEI ROCK DRILLS Seminar september 2016

Miniseminar TEI ROCK DRILLS (USA) / HWE Ischebeck TITAN injeksjonsstål Installasjon og boring: TEI ROCK DRILLS presenterer egnet utstyr for boring av Ischebeck TITAN jordnagler, mikropeler, stagforankring, bergbolter.  Produktpresentasjon av representant fra fabrikken. Injeksjon og gysing: Obermann pumpeutstyr  for grunn- og fundamenteringsarbeid og berg og tunnel. Produktpresentasjon v/HWE. Geoteknikk, ras-/bergsikring: Regelverk, kvalitetssikring og riktig bruk bruk av … Continue reading TEI ROCK DRILLS Seminar september 2016

Bauma 2016

Bauma-messen avholdes i München, Tyskland 11.04.16 – 17.04.16. Messen er den største av sitt slag og en viktig begivenhet for alle innen anleggsbransjen. Flere av våre viktigste samarbeidspartnere har egne utstillinger på messen: Friedr. Ischebeck GmbH – Hall A2, stand 449 Tei Rock Drills Inc. – Hall FN. 815, stand 2 Obermann GmbH  – Hall 815, stand … Continue reading Bauma 2016

Økende aksept for undermåls stålprodukter i Norge!

Som leverandør med lang fartstid innen geoteknikk og rassikring ser vi med bekymring på den økende aksepten for undermåls produkter i det norske markedet. Vår erfaring gjelder først og fremst bruk av injeksjonsstål, og vi håper ikke dette er representativt for bransjen for øvrig. Bruk av injeksjonsstål – også kalt selvborende stag – reguleres av … Continue reading Økende aksept for undermåls stålprodukter i Norge!

KURS HWE – Injeksjon mot vanninntrengning og utvasking

HWE holder kurs i Injeksjon mot vanninntrengning og utvasking. Kurset varer en dag og omhandler bruk av HA Cut AF injeksjonsmasse til injeksjon og vanntetting i jord og løsmasse samt i ulike bygg- og anleggskonstruksjoner. Det blir også fokus på bruk av TITAN‐stålet som injeksjonskanal. Temaet er relevant for alle som arbeider med byggegroper, boring i grunn, … Continue reading KURS HWE – Injeksjon mot vanninntrengning og utvasking

God jul og godt nyttår

HWE ønsker alle kunder, leverandører, kontakter og samarbeidspartnere riktig god jul og godt nyttår. Vi takker for samarbeidet i 2015 og ser fram til fortsatt godt samarbeid i kommende år.

Krismer 3D Stålpanel

Krismer 3D Stålpanel installert som frontsikring på jordnaglingsprosjekt ved E16. Dette er første gang systemet benyttes i Norge. Krismer er tredimensjonale stålpaneler, som festes til overflaten med egnet forankring. Forankringen kan bestå av medfølgende stålspyd eller Ischebeck TITAN jordnagler, i dette tilfellet Ischebeck TITAN 40/20. Krismer-panelet monteres fortløpende manuelt, og tilpasses enkelt framdriften for installasjon av jordnagler. HWE AS tilbyr Krismer-panel i Norge i tett samarbeid med produsenten … Continue reading Krismer 3D Stålpanel

Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen 2015

HWE er som vanlig tilstede på den årlige Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen. Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen til vår stand utenfor konferansehallen. Arrangementet avholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotell, ved Holbergs plass i Oslo.

Ny borhammer fra TEI ROCK DRILLS

TEI ROCK DRILLS (USA) lanserer en ny, kraftigere hydraulisk topphammer – TE1000. Den nye hammeren egner seg godt bl. a. til boring av store dimensjoner Ischebeck TITAN mikropeler. Hammeren leveres i tre ulike utgaver med dreiemoment (torque) fra 2 236 Nm – 13 558 Nm. Totalvekt 382 kg. HWE forhandler utstyr fra TEI ROCK DRILLS i Norge, … Continue reading Ny borhammer fra TEI ROCK DRILLS

Riktig stålkvalitet essensielt for godt sluttprodukt

Kvalitetssikring av injeksjonsstål er essensielt for å oppnå godt sluttresultat, uansett om stålet brukes til mikropeler, jordnagler, forankringer eller fjell-/ras- og tunnelsikring. Injeksjonsstål fra Freidr. Ischebeck GmbH er sporbart,  sertifisert og produsert i henhold til gjeldene krav og regler. Regleverket for utførelse og krav til produkter/produksjon av denne type produkter er omfattende og sammensatt. Det er derfor både … Continue reading Riktig stålkvalitet essensielt for godt sluttprodukt

HAG-Injeksjon i dam-konstruksjoner

Utette dam-konstruksjoner repareres raskt og enkelt med HAG-Injeksjon. HAG (polyuretan) – Hydro Active Grout – er som navnet tilsier, en vannreaktiv injeksjonsmasse. Den reagerer i kontakt med vann/fuktighet og herder til en fast masse som blokkerer vannstrømmen. Metoden kan benyttes i jord, berg, spunt, betong, m.m., og egner seg godt til bruk i dam-konstruksjoner. HAG injiseres med Wagner-injeksjonspumpe og PPW-injeksjonspakkere eller Ischebeck TITAN injeksjonsstål. Denne typer arbeid … Continue reading HAG-Injeksjon i dam-konstruksjoner

Ischebeck TITAN forankringer

Maskinentreprenør Stangeland Maskin AS installerer Ischebeck TITAN forankringer og fjellbolter på Eiganes, Stavanger. Arbeidene omfatter forankring av diverse spuntkonstruksjoner og fjellsikring ved tunnelpåhugg med ulike dimensjoner Ischebeck TITAN injeksjonsstål. Oppstart høsten 2014 – pågår fremdeles (vår 2015). Entreprenøren valgte Ischebeck TITAN geoteknikksystem pga. rask, effektiv, forenklet installasjonsprosess. Ischebeck TITAN 52/26 – forankring av spunt Ischebeck TITAN 73/45 – … Continue reading Ischebeck TITAN forankringer

TEI ROCK DRILLS MP260HT Boremast

Sjekk ut vår nye kunde, du vil ikke tro hvem det er!


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet