Økende aksept for undermåls stålprodukter i Norge!

Publisert: mars 2016

Som leverandør med lang fartstid innen geoteknikk og rassikring ser vi med bekymring på den økende aksepten for undermåls produkter i det norske markedet. Vår erfaring gjelder først og fremst bruk av injeksjonsstål, og vi håper ikke dette er representativt for bransjen for øvrig. Bruk av injeksjonsstål – også kalt selvborende stag – reguleres av utførelsesstandarder for jordnagling (EN1490), mikropeler (EN14199) og forankringer (EN1537). Regelverket er omfattende og sammensatt, men klart definert og relativt enkelt å forholde seg til. Til tross for dette aksepteres stadig oftere bruk av injeksjonsstål som ikke er produsert og installert iht. regelverket. Dette fører til konkurranse på ulike vilkår og at uegnede, undermåls produkter godtas – på bekostning av kvalitet og sikkerhet. Bygg- og anleggsbransjen i Norge står derfor overfor et viktig valg for framtiden:

  1. Innrømme åpent at regelverket ikke følges og at viktige sikringsarbeider ikke utføres iht. til dette
  2. Innføre en konsekvent håndheving av regelverket og avvise bruk av uegnet stål

Valget bør være enkelt – det handler om sikring av materielle verdier og mennesker.