LogoHWE

Vellykket KURS HWE – Ischebeck TITAN Geoteknikksystem – ras- og fjellsikring

Publisert: mai 2018

HWE avviklet et vellykket en-dags kurs i Ischebeck TITAN Geoteknikksystem onsdag 18. april 2018, på Festiviteten i Sarpsborg, med deltagere fra entreprenører, konsulenter og byggherrer.

Kurset omhandlet generell bruk av injeksjonsstål brukt som for eks. mikropeler, jordnagler og forankringer. I tillegg ble det fokusert spesielt på på ras- og fjellsikring, inklusive en presentasjon av ISOFER rasgjerder. HWE har inngått et samarbeid med PFEIFER-ISOFER og forhandler ISOFER produkter for ras- og fjellsikring i Norge. Som alltid i inneholdt kurset også en gjennomgang av relevant teori og gjeldene regelverk.

Velkommen tilbake neste gang!