Fjellsprengningsdagen 2020

Publisert: november 2020

Den tradisjonelle Fjellsprengningskonferansen avholdes dessverre ikke som vanlig i år pga. corona-virus/covid19- pandemien. HWE deltar derfor som såkalt virtuell utstiller på internett. Vi støtter med dette NFF og NGF sitt arbeid med konferansen og tilbyr informasjon om våre produkter for tunnel-/rassikring, geoteknikk og injeksjon:

  • Ischebeck TITAN Injeksjonsstål
  • PANTEX Gitterbue
  • PFEIFER-ISOFER Rassikring
  • HA CUT Injeksjonsmasse

Ta kontakt med oss via nettutstillingen.

HWE ser fram til – forhåpentligvis – ordinær konferanse og utstilling i 2021!