Ischebeck TITAN – Innovasjon, utvikling, kvalitet

Publisert: juni 2021

Ischebeck TITAN injeksjonsstål, såkalt «selvborende» stag, har vært tilgjengelig på det norske markedet siden 1991, samme år som Huth & Wien Engineering AS startet (DE NEEF Norge AS). Huth & Wien forhandler fortsatt Ischebeck-stag i Norge 30 år etter oppstart. Produktet og metoden ble utviklet av produsenten Friedr. Ischebeck GmbH i Tyskland på 1980-tallet. Siden den spede begynnelsen den gang har dette blitt en svært vanlig metode innen forankring, fundamentering og ras/tunnelsikring.

Ischebeck TITAN installeres raskt og effektivt – injeksjonsstålet bores direkte med påsatt krone («selvborende»), injiseres med sementsuspensjon og utgjør til sist selve sikringen/forankring. Ettersom stålet brukes til både boring og sikring er selvfølgelig riktig stålkvalitet for stag og hylse helt avgjørende for sluttresultatet. Derfor har produsenten Ischebeck en omfattende kvalitetssikring av sin produksjon ved bl.a. nasjonal godkjenning, intern og ekstern testing av alle produksjons-batcher.

Stål leveres som kjent i mange ulike utgaver til forskjellige bruksområder. Ståltype og stålkvalitet med tilhørende produktegenskaper er derfor den aller viktigste opplysningen som oppgis for denne type produkter:

Ischebeck TITAN stag og hylser produseres alltid av seigt, finkornet konstruksjonsstål S-460 NH.

Ischebeck TITAN Geoteknikksystem: 

Innovasjon – Utvikling – Kvalitet