Vellykket HWE miniseminar

Publisert: september 2016

TEI Rock Drills – Ischebeck TITAN – Obermann – Miniseminar

Hovedtema på seminaret var TEI Rock Drills boreutstyr for injeksjonsstål og korrekt installasjon av Ischebeck TITAN mikropeler, jordnagler og forankringer. Seminaret omfattet også presentasjon av Obermann pumpeutstyr og demonstrasjon av boring med TEI Rock Drills MP260HT minimast.

Seminaret ble avholdt i HWEs ny-oppussede lokaler på Borgenhaugen ved Sarpsborg. Deltagerne kom fra ulike deler av anleggsbransjen, hovedsakelig innen fjell-/rassikring og fundamentering. HWE er meget godt fornøyd med seminaret og takker alle deltagerne for oppmøtet.