ISOSTOP 5000 Ev rasgjerde, Straumen i Nordland

Publisert: september 2019

HWE har levert 1040 lm ISOSTOP 5000 Ev rasgjerde til sikring av anleggsvei i Straumen, Nordland. Gjerdet er oppdelt i 8 stk. seksjoner med lengde 108 m og 4 stk. mindre seksjoner med lengde fra 16 m til 62 m. Montert på bergoverflate og i ur – stein og blokk.