Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Injeksjon

Injeksjon

injeksjon
Injeksjon med HAG en-komponent polyuretan løser en rekke vanlige og spesielle vannproblemer innen bygg og anlegg. HAG-Injeksjon kan anvendes på ulike betongkonstruksjoner (riss- eller slangeinjeksjon), innen tunnel og fjellarbeider (berg og løsmasse), dam-rehabilitering og spuntkonstruksjoner.

HWE har lang erfaring med bruk og håndtering av HAG (HA CUT AF CFL, tidl. TACSS) og tilbyr

  • Rask leveranse fra eget lager
  • Veiledning og instruksjon på bygg-/anleggsplass
  • Eget kurs i HAG-Injeksjon

Vannet skaper problemer

Vi oppfordrer alle utbyggere til å ta vannproblematikken på alvor – ta høyde for mulig vanntetting og injeksjon i alle utbyggingsprosjekter i fuktige, vannutsatte områder. Hvis dette inkluderes tidlig i planleggingen kan det enkelt iverksettes ved behov, eller eventuelt utelates dersom det ikke er nødvendig.
injeksjon
Det bygges stadig mer, tettere og ikke minst dypere, i kystnære byer og strøk – gjerne rett ved vannkanten. Utelatelse av mulige tiltak for håndtering av vann kan her få uante, store konsekvenser for totalkostnaden. HAG-injeksjonsmetoden er ikke særlig utstyrs- og kostnadskrevende, i forhold til potensielle konsekvenser. Man kan derfor relativt enkelt forhindre store overskridelser og forsinkelser som følge av uforutsette – eller forutsette – vannlekkasjer vha. HAG-injeksjon.

Ta kontakt for referanser og utfyllende produktinformasjon eller les mer her:


Velg produktkategori


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet