Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Kvalitet » Regelverk injeksjonsstål

Regelverk injeksjonsstål

Regelverk injeksjonsstål – Mikropeler, jordnagler, forankringer

Injeksjonsstål er et sammensatt produkt med flere ulike bruksområder, regelverket er derfor omfattende og komplekst.

Det er følgelig mange ulike standarderer å forholde seg til, noe som kan være både tids- og arbeidskrevende. Produsenter, leverandører, byggherrer, konsulenter og utførende entreprenører må uansett forholde seg til dette.

HWE har som forhandler av Ischebeck TITAN injeksjonsstål god kjennskap til gjeldende regelverke og bistår gjerne med veiledning.

Produksjon av stål

Stålet som benyttes til produksjon av injeksjonnstål og skjøtehylser skal være i henhold til en gjeldende stålleveransestandard, for eksempel NS-EN 10210-1 Varmformede hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 1: Tekniske leveringsbetingelser.

Tilbehør til injeksjonsstålet, som plater og låsemuttere, skal også produseres av stål i henhold til en gjeldende stålleveransestandard, for eksempel:

 • NS-EN 10025-1: Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål – Del 1: Generelle
  tekniske leveringsbetingelser
 • NS-EN 1562: Støperiteknikk – Aduserjern

Det er henvisninger i utførelsesstandardene til gjeldende stålleveransestandarder for de ulike bruksområdene.
Utførelsesstandarder for bruk av injeksjonsstål som mikropeler og jordnagler er særlig viktig.

 • Utførelsesstandard NS-EN 14199: Utførelse av spesielle geotekniske arbeider
  – Mikropeler
 • Utførelsesstandard NS-EN 14490: Utførelse av spesielle geotekniske arbeider
  – Jordnagling

 

Injeksjonsstålet kan også brukes som tradisjonell forankring, i så fall gjøre dette etter tilhørende standard:

 • Utførelsesstandard NS-EN 1537: Utførelse av spesielle geotekniske arbeider -Stagforankringer

Bruk av injeksjonsstål som mikropeler, jordnagler eller forankringer forutsetter selvsagt at stålet oppfyller kravene som angis i tilhørende standarder.

 

I tillegg gjelder følgende standarder for stål i sement og stål i konstruksjoner:

 • NS-EN 10080 Armeringsstål – Sveisbar armering – Del 1: Generelle krav
 • NS-EN 1992-1:2004 (EC2) Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner –
  Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
 • NS-EN 1991-1-1: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 1-1: Allmenne
  laster – Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger

 

Disse standardene angir blant annet krav til gjengestigning på stålet og seighet (duktilitet). Dette er avgjørende for samvirket mellom stål og sementoverdekning ved belastning og lastoverføring.

Ferdig produkt skal oppfylle krav om flytegrense fyk 400-600 MPa ihht. EN 1992-1-1 Eurocode 2.

Hvis tvil om stålets robusthet og seighet kan bøyetest utføres (bend-rebend) til 180 grader, ihht. ASTM 615A.

Det er også avgjørende at stålet være borbart, dvs. det må tåle påkjenningen ved installasjon uten skade og redusert lastkapasitet.

Verdier fra Charpy slagtest gir et godt mål på dette. Charpy-verdier er spesielt viktig for de nordiske landene ettersom verdiene avtar med synkende temperatur.

 

Ischebeck TITAN – Kvalitetssikret injeksjonsstål

Produsenten Freidr. Ischebeck GmbH innehar en nasjonal godkjenning – en German Approval.

Injeksjonsstål fra Freidr. Ischebeck GmbH testes regelmessig i system både internt og eksternt, og produseres i henhold til nevnte gjeldene regelverk.

Ischebeck-stålet er sporbart via charge-number og leveres med 3.1 varesertifikater.

 

Ta kontakt for utfyllende informasjon.


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet