TEI ROCK DRILLS Seminar september 2016

Publisert: juli 2016

Miniseminar TEI ROCK DRILLS (USA) / HWE

Ischebeck TITAN injeksjonsstål

Installasjon og boring: TEI ROCK DRILLS presenterer egnet utstyr for boring av Ischebeck TITAN jordnagler, mikropeler, stagforankring, bergbolter.  Produktpresentasjon av representant fra fabrikken.

Injeksjon og gysing: Obermann pumpeutstyr  for grunn- og fundamenteringsarbeid og berg og tunnel. Produktpresentasjon v/HWE.

Geoteknikk, ras-/bergsikring: Regelverk, kvalitetssikring og riktig bruk bruk av Ischebeck TITAN injeksjonsstål. Produktpresentasjon v/HWE.

HWE hovedkontor Jellestadveien 33, 1739 Borgenhaugen (Sarpsborg) 7 september 2016, ta kontakt for påmelding.