ISO Sertifisering 14001

Publisert: januar 2022

HWE er ISO-sertifisert i henhold til ISO 14001 fra og med desember 2021. ISO 14001 er en standard i 14000-serien. Denne standarden et viktig utgangspunkt for arbeidet med miljø. Standarden angir et rammeverk som bedriften kan benytte til miljø-ytelsesforbedringer. ISO 14001 spesifiserer også krav for aktiv identifisering og forståelse av miljøaspektene innen bedriftens virksomhet og tilhørende miljøpåvirkninger. Vi takker Argus AS for god hjelp og veiledning med sertifiseringen.