Riktig stålkvalitet essensielt for godt sluttprodukt

Publisert: september 2015

Kvalitetssikring av injeksjonsstål er essensielt for å oppnå godt sluttresultat, uansett om stålet brukes til mikropeler, jordnagler, forankringer eller fjell-/ras- og tunnelsikring. Injeksjonsstål fra Freidr. Ischebeck GmbH er sporbart,  sertifisert og produsert i henhold til gjeldene krav og regler.

Regleverket for utførelse og krav til produkter/produksjon av denne type produkter er omfattende og sammensatt. Det er derfor både tids- og arbeidskrevende for entreprenører, konsulenter og byggherrer å sette seg inn i dette. Som forhandler av Ischebeck TITAN Geoteknikksystem har HWE god oversikt over regelverket, ta kontakt for utfyllende informasjon. Artikkel stålkvalitet