Isofer rasgjerder Fv 610 levert av HWE

Publisert: oktober 2018

HWE har levert 3 stk. Isofer rasgjerder til sikring av Fv 610 ved Matbjøra mellom Sande og Eldalsosen i Gaular, Sogn og Fjordane. Rasgjerdene er av typen ISOSTOP 1000 Ec og ISOSTOP 3000 Ev, til sammen 165 lm gjerde. Gjerdene er festet med Ischebeck TITAN 30/11 DC og 40/16 DC mikropeler – iht. utførelsesstandard NS EN 14199 – levert av HWE.

  • ISOSTOP 1000 Ec – 1000 kJ – 40 m
  • ISOSTOP 3000 Ev – 3000 kJ – 35 m
  • ISOSTOP 3000 Ev – 3000 kJ – 90 m