Ischebeck TITAN – bergsikring E18

Publisert: september 2023

Bergsikring av tunnel- og veiskjæringer langs E18 i Vestfold og Telemark fylke utføres med Ischebeck TITAN injeksjonsstål:

  • Hemtunnelen – Ischebeck TITAN 30/11 DC
  • Langangen – Ischebeck TITAN 40/16 DC
  • Steinbjørnrudtunnelen – Ischebeck TITAN 30/11 DC

Ischebeck-stag brukes til bergsikring som tillegg eller alternativ til ordinære massive bolter ved f.eks. fare for kollaps av borhull etter uttrekk av borstål, og/eller behov for kraftigere sikring.

Ischebeck TITAN injeksjonsstål, eller såkalt «selvborende stag», installeres med engangsborkrone montert på staget. Staget brukes til boring, injeksjon av sement og forankring/sikring. Stag og hylse må tåle påkjenningen ved innboring i berg og kunne oppta last etter installasjon.

Ischebeck TITAN stag og hylse produseres av stålkvalitet S460NH – seigt finkornet konstruksjonsstål – iht. stålleveransestandard EN 10210-1.