HAG-Injeksjon i dam-konstruksjoner

Publisert: august 2015

Utette dam-konstruksjoner repareres raskt og enkelt med HAG-Injeksjon. HAG (polyuretan) – Hydro Active Grout – er som navnet tilsier, en vannreaktiv injeksjonsmasse. Den reagerer i kontakt med vann/fuktighet og herder til en fast masse som blokkerer vannstrømmen. Metoden kan benyttes i jord, berg, spunt, betong, m.m., og egner seg godt til bruk i dam-konstruksjoner. HAG injiseres med Wagner-injeksjonspumpe og PPW-injeksjonspakkere eller Ischebeck TITAN injeksjonsstål. Denne typer arbeid er utført med godt resultat bl.a. på Hogga Dam i Telemark (Telemarkskanalen), og mer nylig på Lille-elv-dammen i Moss.

Metoden har en rekke fordeler; lite utstyrskrevende, rask og effektiv, tilpasses enkelt ulike forhold, miljøvennlig, permanent løsning. Ta kontakt for utfyllende informasjon, løsningsforslag og priser.