Krismer 3D Stålpanel

Publisert: desember 2015

Krismer 3D Stålpanel installert som frontsikring på jordnaglingsprosjekt ved E16. Dette er første gang systemet benyttes i Norge. Krismer er tredimensjonale stålpaneler, som festes til overflaten med egnet forankring. Forankringen kan bestå av medfølgende stålspyd eller Ischebeck TITAN jordnagler, i dette tilfellet Ischebeck TITAN 40/20.

Krismer-panelet monteres fortløpende manuelt, og tilpasses enkelt framdriften for installasjon av jordnagler. HWE AS tilbyr Krismer-panel i Norge i tett samarbeid med produsenten J Krismer GmbH.

Bilde viser ferdig resultat sommer 2016, første vekstsesong – grønn front etableres raskt.