Vellykket kurs i geoteknikk 26. april 2017

Publisert: mai 2017

HWE takker alle kursdeltagere for oppmøte på vårt kurs i geoteknikk onsdag 26. april 2017. Med over 40 deltagere og gode diskusjoner mellom kursholdere og deltagere underveis betrakter vi kurset som meget vellykket. Kursdeltagerne kom hovedsakelig fra utførende entreprenører (ca. halvparten), men konsulentfirmaer og byggherre var også godt representert. Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid med deltagerne og andre innen bygg- og anleggsbransjen.

Nye kurs annonseres på nettsiden www.hwe.no/artikler