Ischebeck TITAN forankringer

Publisert: mai 2015

Maskinentreprenør Stangeland Maskin AS installerer Ischebeck TITAN forankringer og fjellbolter på Eiganes, Stavanger. Arbeidene omfatter forankring av diverse spuntkonstruksjoner og fjellsikring ved tunnelpåhugg med ulike dimensjoner Ischebeck TITAN injeksjonsstål.

Oppstart høsten 2014 – pågår fremdeles (vår 2015). Entreprenøren valgte Ischebeck TITAN geoteknikksystem pga. rask, effektiv, forenklet installasjonsprosess.

  • Ischebeck TITAN 52/26 – forankring av spunt
  • Ischebeck TITAN 73/45 – forankring av spunt
  • Ischebeck TITAN 40/20 – fjellbolter