ISO Sertifisering 9001

Publisert: september 2022

HWE er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001 fra og med september 2022. ISO 9001 er en standard i 9000-serien som omhandler kvalitetsledelse-systemer. Standarden angir kravene til hva et slikt kvalitets-system bør inneholde. Standardene i denne serien er generelle og kan brukes av alle typer bedrifter, i alle størrelser.

Vi takker igjen Argus AS for god hjelp og veiledning med sertifiseringen.