Begrens Skade II / REMEDY

Publisert: september 2023

Forskningsprosjektet Begrens Skade II / REMEDY (2017-2022) ble initiert for å redusere risiko for skader i byggeprosjekter, som oppstår som følge av grunnarbeider. Slike skader oppstår ofte som resultat av vannlekkasjer ifm. boring av fôringsrør for ankere eller stålkjernepeler eller fra hulltaking i spuntvegger.

HWE har lang erfaring med bruk av injeksjon for å tette lekkasjer i spuntlåser og rundt hull for ankere, samt for å hindre vanninntrengning og utvasking i grunnen, f.eks. ved spuntfot.

Arbeidet med Begrens Skade har vært støttet av Norges Forskningsråd, og HWE har som en av 18 partnere bidratt til prosjektet, for eksempel med tekster til «Byggegropveiledningen» samt i delprosjekt 3 «Hydrogeological modelling, drainage and grouting».