Midlertid skjøt av stål vs. permanent skjøt av stål til sikringsarbeid

Publisert: juni 2017

R-gjenger – rope threads, runde gjenger – er designet for borstenger iht. EN ISO 10208. Denne gjengetypen er laget for å kunne skru borstengene lett av og på ved demontering / forlengelse av borstrengen. R-gjenger er ikke laget for permanente skjøter, og følgelig uegnet for sikringsarbeid. Stål med R-gjenger brukes i sikringsarbeid til tross for dette. HWE finner det betenkelig og bekymringsfullt at norske byggherrer aksepterer dette.

Ischebeck TITAN injeksjonsstål produseres med gjenger iht. EN 10080 (DIN 488).

Utfyllende informasjon gjengeutforming, korrosjon, vedheft, skjøt: R vs. T