Obermann AVS 110 E sementpumpe til Seabrokers Fundamentering

Publisert: mai 2023

HWE leverer AVS 110 E sementpumpe fra Bauer Obermann MAT til Seabrokers Fundamentering AS i Sandnes. Pumpen er helautomatisk og leveres komplett med logge-/måleutstyr, mateskrue og stativ for storsekk. Utstyret egner seg godt til injeksjon av Ischebeck TITAN mikropeler –  men også til andre broksområder som f.eks. stålkjernepeler, spunforankring, jordnagler, bolter, m.m. HWE takker Seabrokers Fundametering for bestillingen og ser fram til videre samarbeid.