Midlertid skjøt av stål vs. permanent skjøt av stål til sikringsarbeid

Publisert: mai 2021

Stål med R-gjenger for midlertid skjøt brukes i permanent sikringsarbeid. R-gjenger, rope threads, runde gjenger – er designet for borstenger iht. EN ISO 10208. Denne gjengetypen er laget for å kunne skru borstengene lett av og på ved demontering / forlengelse av borstrengen. R-gjenger er ikke konstruert eller laget for permanente skjøter, og følgelig heller ikke egnet for sikringsarbeid. Stål med R-gjenger brukes imidlertid til sikringsarbeid til tross for dette. Også i offentlige prosjekter i Norge. HWE finner det betenkelig og bekymringsfullt at norske byggherrer aksepterer dette.

Ischebeck TITAN injeksjonsstål produseres med gjenger iht. EN 10080 (DIN 488).

Utfyllende informasjon gjengeutforming, korrosjon, vedheft, skjøt: R vs. T