Ischebeck TITAN mikropeler – byggeprosjekt Gråtenmoen Skien

Publisert: april 2020

HWE har levert Ischebeck TITAN mikropeler til utbyggingsprosjekt Gråtenmoen i Skien. Bygget er delvis fundamentert på komprimert grunn og står delvis på friksjonsbærende mikropeler. Mikropelene med dimensjon 73/35, er produsert og installert iht. gjeldende utførelsestandard NS EN 14199 – «Utførelse av spesielle geotekniske arbeider – Mikropeler».

Les mer om prosjektet på Byggeindustriens nettsider: http://www.bygg.no/article/1424906