BAUER MAT / Obermann AVS 110 Sementpumpe

Publisert: april 2024

Seabrokers Fundamentering AS sin AVS 110 sementpumpe er kjørt i gang etter vellykket opplæring på byggeplass Lervig Brygge, Stavanger øst. Helautomatisk sementpumpe med innebygd vanntank, blandetank og lagringstank letter arbeidet for operatøren og hans medarbeidere på plassen. Entreprenørens egen silo med innebygd skrue monteres enkelt på pumpa og sørger for automatisk tilførsel av nødvendig mengde tørrstoff til blandingstanken. Pumpe-enhet med styringspanel, høytrykksspyler og belysning er bygd in i en beskyttende stål-container. Vi takker for handelen og ser fram til videre samarbeid.