Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Kvalitet » Kvalitet HWE produkter

Kvalitet HWE produkter

God kvalitet er generelt sett høyt verdsatt på de fleste områder og fagfelt i dagens samfunn.

Spesielt viktig er det imidlertid å inneha høy kvalitet på produkter og arbeider som sikrer mennesker og verdier, som f.eks. sikring av bygge-groper og veistrekninger, fjell-/rassikring og tunnelarbeid.

Siden 1991
Huth & Wien Engineering AS (HWE) har konsekvent satset på kvalitet siden oppstarten i 1991. Vi legger stor vekt på å tilby produkter med høy kvalitet som til en hver tid oppfyller kvalitetskravene fra tilhørende, gjeldende regelverk.

Ischebeck TITAN Injeksjonsstål

Historie

Friedr. Ischebeck GmbH utviklet på 1980-tallet et nytt produkt og en dertil tilhørende ny teknikk; Ischebeck TITAN mikropeler og jordnagler (også omtalt som bl.a. injeksjonsstål, injeksjonsstag, m.m.).

Velbrukt metode

Ved bruk av dette systemet benyttes et helgjenget stålemne (injeksjonsstål) som borstreng og injeksjonskanal for sement, før det samme stålet fungerer som mikropel, jordnagle, forankring, m.m. Produktet og metoden ble raskt introdusert på markedet i Skandinavia og har blitt solgt og markedsført i Norge av HWE siden 1991.

Regelverk injeksjonsstål

Selv om produktet etter ca. 30 år fortsatt anses for relativt nytt av mange aktører, er det etablert et omfattende regelverk som angir hvilke spesifikke krav som stilles til produksjon og installasjon.

Dette er viktige, avgjørende krav som ikke kan ignoreres eller forbigås av seriøse produsenter og leverandører. Regelverket som er relevant er ganske omfattende og gjengis derfor ikke i sin helhet her – noen av hovedpunktene er imidlertid som følger:

Borebarhet

Borebarhet

Injeksjonsstålet som skal inngå i et ferdig installert produkt (f.eks. en mikropel) må tåle påkjenningen ved innboring i ulike grunnforhold.

Det er derfor avgjørende å benytte en pålitelig, robust stålkvalitet slik at man unngår innbygging av skader eller svakheter.

Ischebeck TITAN injeksjonsstål produseres derfor av finkornet, seigt stål med høye Charpy-verdier i hht gjeldende krav.

Stålkvalitet

Stålkvalitet og utførelse

Stål som benyttes i produksjonen av injeksjonsstål og skjøtehylser etc. skal produseres av materiale med kvalitet i henhold til stålleveransestandard EN 10210-1. Injeksjonsstålet har imidlertid som nevnt flere bruksområder; mikropeler, jordnagler, forankringer, og må derfor også samsvare med følgende utførelses-standarder:

Utførelsesstandard NS EN 14199 – Mikropeler
Utførelsesstandard NS EN 14490 – Jordnagling
Utførelsesstandard NS EN 1537    – Stagforankringer

Stålet injiseres og omsluttes av sement og inngår dermed i en sammensatt pel (composite pile), forankring, osv. Det vil si at stålet skal virke sammen med sementomslutningen, og må følgelig også oppfylle kravene i EU-standarden for armert betong EN 10080 ’Rebar’ og EN 1992-1:2004 (EC2) ’Design of concrete structures’.

Kvalitetskrav

Øvrig kvalitetskrav og regelverk

Videre stilles krav til blant annet flytgrense, helning på gjenger, korrosjonsbeskyttelse, flytgrense, m.m.

Ischebeck TITAN injeksjonsstål oppfyller alle krav i nevnte regelverk, Freidr. Ischebeck GmbH innehar i tillegg også en nasjonal godkjenning, German Approval.

Ischebeck TITAN injeksjonsstål kan leveres med varesertifikater for dokumentasjon av kvalitet i borprotokoll, rapport til oppdragsgiver, byggherre, osv.

HAG Polyuretan

HAG – Hydro Active Grout – (tidligere markedsført under merkenavnet TACSS) er vannreaktiv injeksjonspolyuretan som brukes for tetting og forsterking av betongkonstruksjoner, berg, jord og spuntkonstruksjoner. HAG/TACSS-injeksjon er en veletablert metode, som har vært i bruk siden tidlig på 1970-tallet.

Polyuretanene i HAG/HA CUT AF-serien er kompatible med den europeiske forordningen REACH og transporteres ikke som farlig gods (adr-fri).

Langtidsbestandig

Bruk av HA CUT AF polyuretan gir effektiv injeksjon med kontrollert reaksjon og svært god inntrengningsevne. Injeksjonsmassen leveres med garantert jevn kvalitet, og danner et tett skum med lukkede celler når den reagerer.

Sluttproduktet gir en god og varig løsning på vannproblemene ettersom HA CUT AF danner en langtidsbestandig blokkering av vannførende sprekker og riss. Vi kan vise til svært gode resultater fra utførte injeksjonsarbeider, se eget skjema for bestilling av HWE-referanseblad.

Ta kontakt med HWE for utfyllende opplysninger om kvalitet og regelverk eller kurstilbud

Våre geoteknikk-kurs inkluderer omfattende innføring i regelverket.

Se våre kurs Kontakt oss nå


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet