Økende aksept for undermåls stålprodukter i Norge!

Publisert: mars 2016

Som leverandør med lang fartstid innen geoteknikk og rassikring ser vi med bekymring på den økende aksepten for undermåls produkter i det norske markedet. Vår erfaring gjelder først og fremst bruk av injeksjonsstål, og vi håper ikke dette er representativt for bransjen for øvrig. Bruk av injeksjonsstål – også kalt selvborende stag – reguleres av utførelsesstandarder for jordnagling (EN1490), mikropeler (EN14199) og forankringer (EN1537). Regelverket er omfattende og sammensatt, men klart definert og relativt enkelt å forholde seg til. Til tross for dette aksepteres stadig oftere bruk av injeksjonsstål som ikke er produsert og installert iht. regelverket. Dette fører til konkurranse på ulike vilkår og at uegnede, undermåls produkter godtas – på bekostning av kvalitet og sikkerhet. Bygg- og anleggsbransjen i Norge står derfor overfor et viktig valg for framtiden:

  1. Innrømme åpent at regelverket ikke følges og at viktige sikringsarbeider ikke utføres iht. til dette
  2. Innføre en konsekvent håndheving av regelverket og avvise bruk av uegnet stål

Valget bør være enkelt – det handler om sikring av materielle verdier og mennesker.


KURS HWE – Injeksjon mot vanninntrengning og utvasking

Publisert: januar 2016

HWE holder kurs i Injeksjon mot vanninntrengning og utvasking. Kurset varer en dag og omhandler bruk av HA Cut AF injeksjonsmasse til injeksjon og vanntetting i jord og løsmasse samt i ulike bygg- og anleggskonstruksjoner. Det blir også fokus på bruk av TITAN‐stålet som injeksjonskanal. Temaet er relevant for alle som arbeider med byggegroper, boring i grunn, samt stag‐ og pelearbeider. Grunnet stor pågang holdes kurset to ganger; 17.02.16 og 18.02.16. Ta kontakt for nærmere detaljer og påmelding.


God jul og godt nyttår

Publisert: desember 2015

HWE ønsker alle kunder, leverandører, kontakter og samarbeidspartnere riktig god jul og godt nyttår. Vi takker for samarbeidet i 2015 og ser fram til fortsatt godt samarbeid i kommende år.


Krismer 3D Stålpanel

Publisert: desember 2015

Krismer 3D Stålpanel installert som frontsikring på jordnaglingsprosjekt ved E16. Dette er første gang systemet benyttes i Norge. Krismer er tredimensjonale stålpaneler, som festes til overflaten med egnet forankring. Forankringen kan bestå av medfølgende stålspyd eller Ischebeck TITAN jordnagler, i dette tilfellet Ischebeck TITAN 40/20.

Krismer-panelet monteres fortløpende manuelt, og tilpasses enkelt framdriften for installasjon av jordnagler. HWE AS tilbyr Krismer-panel i Norge i tett samarbeid med produsenten J Krismer GmbH.

Bilde viser ferdig resultat sommer 2016, første vekstsesong – grønn front etableres raskt.


Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen 2015

Publisert: november 2015

HWE er som vanlig tilstede på den årlige Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen. Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen til vår stand utenfor konferansehallen. Arrangementet avholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotell, ved Holbergs plass i Oslo.


Ny borhammer fra TEI ROCK DRILLS

Publisert: oktober 2015

TEI ROCK DRILLS (USA) lanserer en ny, kraftigere hydraulisk topphammer – TE1000. Den nye hammeren egner seg godt bl. a. til boring av store dimensjoner Ischebeck TITAN mikropeler. Hammeren leveres i tre ulike utgaver med dreiemoment (torque) fra 2 236 Nm – 13 558 Nm. Totalvekt 382 kg. HWE forhandler utstyr fra TEI ROCK DRILLS i Norge, ta kontakt for tilbud og utfyllende informasjon.


Riktig stålkvalitet essensielt for godt sluttprodukt

Publisert: september 2015

Kvalitetssikring av injeksjonsstål er essensielt for å oppnå godt sluttresultat, uansett om stålet brukes til mikropeler, jordnagler, forankringer eller fjell-/ras- og tunnelsikring. Injeksjonsstål fra Freidr. Ischebeck GmbH er sporbart,  sertifisert og produsert i henhold til gjeldene krav og regler.

Regleverket for utførelse og krav til produkter/produksjon av denne type produkter er omfattende og sammensatt. Det er derfor både tids- og arbeidskrevende for entreprenører, konsulenter og byggherrer å sette seg inn i dette. Som forhandler av Ischebeck TITAN Geoteknikksystem har HWE god oversikt over regelverket, ta kontakt for utfyllende informasjon. Artikkel stålkvalitet


HAG-Injeksjon i dam-konstruksjoner

Publisert: august 2015

Utette dam-konstruksjoner repareres raskt og enkelt med HAG-Injeksjon. HAG (polyuretan) – Hydro Active Grout – er som navnet tilsier, en vannreaktiv injeksjonsmasse. Den reagerer i kontakt med vann/fuktighet og herder til en fast masse som blokkerer vannstrømmen. Metoden kan benyttes i jord, berg, spunt, betong, m.m., og egner seg godt til bruk i dam-konstruksjoner. HAG injiseres med Wagner-injeksjonspumpe og PPW-injeksjonspakkere eller Ischebeck TITAN injeksjonsstål. Denne typer arbeid er utført med godt resultat bl.a. på Hogga Dam i Telemark (Telemarkskanalen), og mer nylig på Lille-elv-dammen i Moss.

Metoden har en rekke fordeler; lite utstyrskrevende, rask og effektiv, tilpasses enkelt ulike forhold, miljøvennlig, permanent løsning. Ta kontakt for utfyllende informasjon, løsningsforslag og priser.


Ischebeck TITAN forankringer

Publisert: mai 2015

Maskinentreprenør Stangeland Maskin AS installerer Ischebeck TITAN forankringer og fjellbolter på Eiganes, Stavanger. Arbeidene omfatter forankring av diverse spuntkonstruksjoner og fjellsikring ved tunnelpåhugg med ulike dimensjoner Ischebeck TITAN injeksjonsstål.

Oppstart høsten 2014 – pågår fremdeles (vår 2015). Entreprenøren valgte Ischebeck TITAN geoteknikksystem pga. rask, effektiv, forenklet installasjonsprosess.

  • Ischebeck TITAN 52/26 – forankring av spunt
  • Ischebeck TITAN 73/45 – forankring av spunt
  • Ischebeck TITAN 40/20 – fjellbolter

TEI ROCK DRILLS MP260HT Boremast

Publisert:

HWE tilbyr MP260HT boremast fra TEI Rock Drills, USA. Boretårnet transporteres manuelt på på byggeplassen vha. gummihjul, og er spesielt beregnet til arbeid med vanskelig adkomst, som f.eks. innvendig og utvendig refundamentering. Utstyret er svært godt egnet til installasjon av Ischebeck TITAN mikropeler, dimensjon 30/11 og 40/16. Totalvekt 324 kg, høyde 2,63 m. Borhammer TE260HT – High Torque – er en kraftigere, forbedret utgave av TEI borhammer TE260. Hammeren har dreiemoment (torque) på 1350 Nm, rotasjonshastighet 0-250 RP og veier 83 kg.

Ny, ubrukt MP-boremast med TE260HT borhammer  er lagerført hos HWE, 1739 Borgenhaugen – ta kontakt for utfyllende informasjon eller avtale om besiktigelse.