Kurs Ischebeck TITAN Geoteknikk-system 13.10.21

Publisert: september 2021

HWE holder kurs i Ischebeck TITAN Geoteknikk-system i samarbeid med produsent Friedr. Ischebeck GmbH onsdag 13.10.21, kl .09.00 på Festiviteten i Sarpsborg.

Tema for kurset inkluderer bl.a.

 • HWE «Mini-Guide» for dimensjonering
 • Ischebeck TITAN injeksjonspel 196/130
 • Nye pele-dimensjoner
 • Kvalitetssikring
 • Bruksområder

Kurspåmelding: www.hwe.no – post@hwe.no – tlf. 48 21 47 84

Påmeldingsfrist 06.10.21.

Kurskostnad kr. 2 800,-/stk.

Begrenset antall plasser.

Vel møtt!

Meld deg på her:

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Firma (obligatorisk)

  Arbeidstittel (obligatorisk)

  Melding


  PFEIFER rasgjerder fra HWE til utsatte steder i hele landet

  Publisert: september 2021

  Ras- og fjellsikring er et tilnærmet evigvarende arbeid i Norge. HWE fortsetter å levere rasgjerder til dette viktige arbeidet i samarbeidet med produsent PFEIFER (tidligere PFEIFER-Isofer). I 2021 leverer vi rasgjerder til bl.a. disse prosjektene

  • Fv 53 Ljoteli – ISOSTOP 500 kJ
  • Fv. 889 Snefjord – Havøysund – ISOSTOP 5000 kJ
  • RV 13 Fatlatunnelen – ISOSTOP 3000 kJ
  • Svartholla Senja – ISOSTOP 3000 kJ

  Alle gjerder er testet og sertifisert iht. EAD 340059-00-106 (tidligere ETAG 027).

  Vi tilbyr også

  • ISOSLA NET snø-nett
  • DEBRISSTOP jordrasgjerde
  • PFEIFER MESH sikringsnett

  Ta kontakt for produkt-informasjon og uforpliktende tilbud.


  Ischebeck TITAN – Innovasjon, utvikling, kvalitet

  Publisert: juni 2021

  Ischebeck TITAN injeksjonsstål, såkalt «selvborende» stag, har vært tilgjengelig på det norske markedet siden 1991, samme år som Huth & Wien Engineering AS startet (DE NEEF Norge AS). Huth & Wien forhandler fortsatt Ischebeck-stag i Norge 30 år etter oppstart. Produktet og metoden ble utviklet av produsenten Friedr. Ischebeck GmbH i Tyskland på 1980-tallet. Siden den spede begynnelsen den gang har dette blitt en svært vanlig metode innen forankring, fundamentering og ras/tunnelsikring.

  Ischebeck TITAN installeres raskt og effektivt – injeksjonsstålet bores direkte med påsatt krone («selvborende»), injiseres med sementsuspensjon og utgjør til sist selve sikringen/forankring. Ettersom stålet brukes til både boring og sikring er selvfølgelig riktig stålkvalitet for stag og hylse helt avgjørende for sluttresultatet. Derfor har produsenten Ischebeck en omfattende kvalitetssikring av sin produksjon ved bl.a. nasjonal godkjenning, intern og ekstern testing av alle produksjons-batcher.

  Stål leveres som kjent i mange ulike utgaver til forskjellige bruksområder. Ståltype og stålkvalitet med tilhørende produktegenskaper er derfor den aller viktigste opplysningen som oppgis for denne type produkter:

  Ischebeck TITAN stag og hylser produseres alltid av seigt, finkornet konstruksjonsstål S-460 NH.

  Ischebeck TITAN Geoteknikksystem: 

  Innovasjon – Utvikling – Kvalitet


  Stål med R-gjenger for borstål brukes i sikringsarbeid

  Publisert: mai 2021

  R-gjenger, rope threads, runde gjenger – er designet for borstenger iht. EN ISO 10208. Denne gjengetypen er laget for å kunne skru borstengene lett av og på ved demontering / forlengelse av borstrengen. R-gjenger er ikke konstruert eller laget for permanente skjøter, og følgelig heller ikke egnet for sikringsarbeid. Stål med R-gjenger brukes imidlertid til sikringsarbeid til tross for dette. Også i offentlige prosjekter i Norge. HWE finner det betenkelig og bekymringsfullt at norske byggherrer aksepterer dette.

  Ischebeck TITAN injeksjonsstål produseres med gjenger iht. EN 10080 (DIN 488).

  Utfyllende informasjon gjengeutforming, korrosjon, vedheft, skjøt: R vs. T

   


  Pfeifer Mesh – Stålnett for rassikring

  Publisert: mars 2021

  Peifer Mesh – heksagonalt stålnett fra Pfeifer (tidl. Pfeifer-Isofer): High Tensile Strength Wire Mesh Type Pfeifer® Slope Stabilization Mesh. 

  Pfeifer Mesh brukes til sikring av fjellskjæringer og stabilisering av skråninger. Kan kombineres med Ischebeck TITAN jordnagler, stag og bergbolter.

  • Høy styrke
  • Høy korrosjonsbeskyttelse ZnAl kl. A
  • Lav vekt for enkel håndtering og montering
  • Monteres uten bruk av spesialplate
  • Rull 3 m x 30 m = 90 m

   

   

   


  30 års jubileum for Huth & Wien Engineering – 1991-2021!

  Publisert: januar 2021

  HWE AS ble startet i 1991 av gode kollegaer Tomm Harald Huth og Dag Tore Wien, sammen med DE NEEF Scandinavia AB. I 2011 ble eierskapet i sin helhet overtatt av Huth og Wien, og firmaet byttet da navn til Huth & Wien Engineering AS (HWE). Dag Tore Wien har siden gått av med pensjon, og nå er Huth & Wien Engineering AS heleid av daglig leder Tomm Harald Huth.

   

   

  HWE har siden etableringen i 1991 befestet en sterk markedsposisjon, som en seriøs leverandør av utvalgte kvalitetsprodukter. Sortimentet vårt speiler vår interesse innen geoteknikk, injeksjon og tunnelsikring, og vi tilføyer kun produkter som holder samme høye nivå. Problemløsning og produktkunnskap er viktig for oss, og vi kan bidra med mer enn bare leveransen av selve produktet for å oppnå optimale løsninger.

   

   

  HWE har erfarne medarbeidere med god utdanning, som kan bistå med sin kompetanse for å tilby gode løsninger på ulike problemer. Vi har også personell med lang erfaring fra praktisk utførelse innen f.eks. vanntetting og kjemisk injeksjon ved bruk av våre produkter. Firmaet vårt ønsker å arbeide aktivt sammen med alle ledd i bransjen – byggherre, konsulent, entreprenør – både teoretisk og praktisk.

   

   

  Vi takker alle våre kunder og andre forretningsforbindelser for godt samarbeid de 30 første år!

   


  Fjellsprengningsdagen 2020

  Publisert: november 2020

  Den tradisjonelle Fjellsprengningskonferansen avholdes dessverre ikke som vanlig i år pga. corona-virus/covid19- pandemien. HWE deltar derfor som såkalt virtuell utstiller på internett. Vi støtter med dette NFF og NGF sitt arbeid med konferansen og tilbyr informasjon om våre produkter for tunnel-/rassikring, geoteknikk og injeksjon:

  • Ischebeck TITAN Injeksjonsstål
  • PANTEX Gitterbue
  • PFEIFER-ISOFER Rassikring
  • HA CUT Injeksjonsmasse

  Ta kontakt med oss via nettutstillingen.

  HWE ser fram til – forhåpentligvis – ordinær konferanse og utstilling i 2021!

   


  Ischebeck TITAN til Fv 44 Bussveien Diagonalen – Gausel stasjon, Stavanger

  Publisert: oktober 2020

  HWE leverer Ischebeck TITAN forankringsstag til prosjekt Fv 44 Bussveien Diagonalen – Gausel stasjon, Stavanger. Stagene, som skal brukes til midlertidig forankring av rørspunt og permanent forankring av rørvegg, leveres til fundamenteringsentreprenør Seabrokers Fundamentering AS.

  • Stagdimensjoner 73/56, 73/45, 103/78 og 103/51.
  • Total-mengde stål ca. 228 tonn.
  • Oppstart stagboring oktober 2020.

  ISOSTOP 3000 EVO – Nytt forbedret 3000 kJ rasgjerde

  Publisert: juli 2020

  Pfeifer-ISOFER har utviklet et nytt 3000 kJ rasgjerde – ISOSTOP 3000 EVO. Den nye forbedrede utgaven av rasgjerdet er nå formelt sertifisert av «Building Testing and Research Institute», Slovakia etter vellykket testing på eget testområde i Trento, Nord-Italia. Service Energy Level (SEL) test 07.11.19 og Maximum Energy Level (MEL) test 28.11.19. ISOSTOP 3000 EVO har en forenklet og raskere montering – både for ring-nettet og horisontal wire i topp og bunn. Rasgjerdet forhandles i Norge av HWE i tett samarbeid med Pfeifer-Isofer. Ta kontakt for utfyllende produktinformasjon og tilbud.


  Ischebeck TITAN mikropeler – byggeprosjekt Gråtenmoen Skien

  Publisert: april 2020

  HWE har levert Ischebeck TITAN mikropeler til utbyggingsprosjekt Gråtenmoen i Skien. Bygget er delvis fundamentert på komprimert grunn og står delvis på friksjonsbærende mikropeler. Mikropelene med dimensjon 73/35, er produsert og installert iht. gjeldende utførelsestandard NS EN 14199 – «Utførelse av spesielle geotekniske arbeider – Mikropeler».

  Les mer om prosjektet på Byggeindustriens nettsider: http://www.bygg.no/article/1424906