Ischebeck TITAN – bergsikring E18

Publisert: september 2023

Bergsikring av tunnel- og veiskjæringer langs E18 i Vestfold og Telemark fylke utføres med Ischebeck TITAN injeksjonsstål:

 • Hemtunnelen – Ischebeck TITAN 30/11 DC
 • Langangen – Ischebeck TITAN 40/16 DC
 • Steinbjørnrudtunnelen – Ischebeck TITAN 30/11 DC

Ischebeck-stag brukes til bergsikring som tillegg eller alternativ til ordinære massive bolter ved f.eks. fare for kollaps av borhull etter uttrekk av borstål, og/eller behov for kraftigere sikring.

Ischebeck TITAN injeksjonsstål, eller såkalt «selvborende stag», installeres med engangsborkrone montert på staget. Staget brukes til boring, injeksjon av sement og forankring/sikring. Stag og hylse må tåle påkjenningen ved innboring i berg og kunne oppta last etter installasjon.

Ischebeck TITAN stag og hylse produseres av stålkvalitet S460NH – seigt finkornet konstruksjonsstål – iht. stålleveransestandard EN 10210-1.


Obermann AVS 110 E sementpumpe til Seabrokers Fundamentering

Publisert: mai 2023

HWE leverer AVS 110 E sementpumpe fra Bauer Obermann MAT til Seabrokers Fundamentering AS i Sandnes. Pumpen er helautomatisk og leveres komplett med logge-/måleutstyr, mateskrue og stativ for storsekk. Utstyret egner seg godt til injeksjon av Ischebeck TITAN mikropeler –  men også til andre broksområder som f.eks. stålkjernepeler, spunforankring, jordnagler, bolter, m.m. HWE takker Seabrokers Fundametering for bestillingen og ser fram til videre samarbeid.

 


TEI Rock Drills MP260HT bormast til Antonsen Entreprenør

Publisert:

Antonsen Entreprenør AS i Fredrikstad har bestilt TEI Rock Drills MP260HT bormast fra HWE, for boring av Ischebeck TITAN mikropeler. Masten leveres ferdig tilpasset innendørs refundamentering med vanskelig adkomst pga. lav takhøyde. Borhammeren TE260HT egner seg meget godt til boring av Ischebeck TITAN mikropeler dimensjon 30/11, 40/20 og 40/16. HWE takker for bestillingen og ønsker Antonsen lykke til med refundamenterings-prosjekt i Oslo.


HWE avslutter salg av ISOFER rasgjerder

Publisert: desember 2022

Trumer Schutzbauten GmbH har kjøpt og overtatt Isofer rasgjerder. HWE har avsluttet samarbeidet med Isofer og forhandler ikke lengder produkter fra Pfeifer. Henvendelser vedrørende Isofer-produkter kan heretter gjøres til Trumer i Østerrike. HWE takker alle kunder som har kjøpt Isofer-produkter fra oss i tidsrommet våren 2018 – høsten 2022, for godt samarbeid: Mesta, Stetind, Visinor, Gjerden Fjellsikring, Songdalen Fjellsikring.


ISO Sertifisering 9001

Publisert: september 2022

HWE er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001 fra og med september 2022. ISO 9001 er en standard i 9000-serien som omhandler kvalitetsledelse-systemer. Standarden angir kravene til hva et slikt kvalitets-system bør inneholde. Standardene i denne serien er generelle og kan brukes av alle typer bedrifter, i alle størrelser.

Vi takker igjen Argus AS for god hjelp og veiledning med sertifiseringen.


HWE BAUMA 2022

Publisert: september 2022

HWE er tilstede på Bauma oktober 2022. Vi har ikke egen stand, men kan treffes hos en av våre leverandører – for omvisning og uformell prat om våre produkter:

Friedr. Ischebeck GmbH – Geoteknikksystem – B3.449

TEI Rock Drills – Boreutstyr – FN.520

Obermann Bauer – Pumpeutstyr – FN.618/5

 


Ischebeck TITAN Mikropeler Baneheia Park Kristiansand

Publisert: september 2022

HWE har levert Ischebeck TITAN Mikropeler – iht. utførelses-standard NS EN 14199 – til utbyggingsprosjekt Baneheia Park i Kristiansand. Mikropelene er installert som friksonsbærende peler av Songdalen Fjellsikring. Installasjon er utført med injeksjon av sement-suspensjon under innboring.

Denne metoden egner seg særlig godt for bruk i tettbygde strøk pga. skånsom installasjon sammenlignet med andre mer tradisjonelle metoder.

 • Pele-dimensjoner: 73/45, 103/72, 103/78
 • Pele-lengde: 34 m
 • Ubehandlet svartstål
 • Kryssborkrone

Ischebeck TITAN Mikropeler –

Sporbart, testet, sertifisert stål, godkjent iht. NS EN 14199.

Ta kontakt for utfyllende produktinformasjon om Ischebeck Mikropeler.

 


NS EN 14490 Utførelsesstandard for jordnagling

Publisert: juni 2022

Europa-standarden EN 14490 «Utførelse av spesielle geotekniske arbeider – Jordnagling» er en del av Norsk Standard. NS EN 14490 viser hvordan jordnagling skal utføres, og stiller blant annet viktige krav til stål-kvaliteten på selve jordnaglene. Når NS EN 14490 følges trengs ikke dokumentasjon utover varesertifikat, men standarden følges dessverre ikke alltid. HWE ser med bekymring på avvik fra NS EN 14490 i sikringsarbeid med jordnagler, og konstaterer tilfeller av mangel på tilstrekkelig dokumentasjon. Sikringsarbeid med jordnagler – midlertidig og permanent – utføres for å verne folk og materielle verdier mot uønskede hendelser. Korrekt utførelse og valg av materiell er derfor selvsagt meget viktig.

Vi tilbyr jordnagler som oppfyller kravene iht. NS-EN 14490:

Ischebeck TITAN 30/16, 30/11, 40/27, 40/20, 40/16, 52/29, 52/26

 • Stålkvalitet S 460 NH iht. NS-EN 10210-1
 • Varesertifikat 3.1 iht. NS-EN 10204

Ta kontakt for tilbud og utfyllende produktinformasjon.


Jordnagling Tyssedal

Publisert: juni 2022

Ischebeck TITAN jordnagler 40/16 DC, 52/26 DC iht. NS EN 14490.


Massive forankringsstag – Gewi-stål

Publisert: juni 2022

HWE tilbyr massive forankringsstag / Gewi-stål til spunt-forankring, berg- og tunnelsikring, m.m. Stålstagene leveres på bestilling i flere dimensjoner med valgfri lengde og tilbehør samt korrosjonsbeskyttelse tilpasset stedlige forhold.

Stagene er helgjenget, skjøtes med hylse, installeres i forborede hull, ankerplate festes med låsemutter.

 • Stagdimensjon Ø12mm – Ø75mm
 • Bruddlast 62 kN – 4572 kN
 • Stålkvalitet 500/550, 670/800, 950/1050 m.m.

Eksempler leveranser av massive stålstag 2022:

 • E18 Ramstadsletta, Høvik: Ø43mm, Ø57,5mm ca. 1900 lm
 • Alfons vei, Tromsø: Ø30mm, Ø50mm, ca. 540 lm
 • Blomnøyna, Rong: Ø32mm, 493 lm