Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Injeksjon » Combi Grouting Injeksjonsmetode

Combi Grouting Injeksjonsmetode

Kombinert TACSS- og sementinjeksjon – Combi Grouting

Combi Grouting® eller kombinasjonsinjeksjon er en veletablert metode, som har vært i bruk siden tidlig på 1980-tallet. Metoden kombinerer injeksjon med polyuretan og sement, og har en rekke fordeler, som f.eks.:

  • Fleksibel problemløsning
  • Svært effektiv injeksjon i fjell og løsmasse
  • Blokkerer ikke injeksjonshullet
  • Bra samvirke HAG og sementsuspensjon
  • Gode resultater fra fullskala forsøk og utførte arbeider
  • Lavt polyuretan-forbruk, 5-10 % av sementmengden
  • Reduserer sementforbruket med opptil 50 %

Vellykket Combi Grouting fortsetter bruk av en polyuretan som samvirker godt med sementen, som HAG. HAG injeksjonspolyuretan brukes her som tilsetningsstoff til sementsuspensjon for å bygge opp et mottrykk ved sementinjeksjon.

Kombinasjonen av disse to injeksjonsstoffer er meget nyttig ved tunnelinjeksjon, men også i forbindelse med utette spuntkonstruksjoner m.m..


Kontakt oss


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet