Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Injeksjon » HAG – Hydro Active Grout – HA Cut Injeksjonsmasse

HAG – Hydro Active Grout – HA Cut Injeksjonsmasse

HAG – Hydro Active Grout – er fellesbetegnelsen for DE NEEF ConChems nye polyuretanserie. HAG brukes til injeksjon og vanntetting i betongkonstruksjoner, jord, berg og spuntvegger. Dette er en videreføring av den kjente og etablerte TACSS polyuretan. Den nye HAG er – som TACSS – en allsidig og effektiv 1-komponent polyuretan injeksjonsmasse. Den kan enkelt tilpasses ulike bruksområder og varierende forhold. HAG gir godt sluttresultat både med hensyn til tetthet, langtidsbestandighet og miljø.

Injeksjon

HAG – Hydro Active Grout

 • Omdannes fra flytende stoff til fast stoff i kontakt med vann – min. 5 % vann
 • Brukes i fuktig miljø, ved rennende vann og under vann
 • Injiseres med membranpumpe i pakkere, injeksjonsslanger, mansjettrør, injeksjonstål, m.m.
 • Benyttet med stor fremgang i over 30 år
 • Miljøvennlig; langtidsbestandig, ikke-vannløslig sluttprodukt
 • Krymper ikke etter herding
 • Kan lagres lenge
 • Komplett permanent løsning på gass- og vannlekkasjer

HAG polyuretan

HA Cut enkomponent (1K) polyuretan produseres i DE NEEF Conchem sin fabrikk i Belgia ved en så kalt prepolymeriseringsteknikk. Dette gir en kontrollert reaksjonsprosess, og injeksjonsmassen er hydroaktiv (HAG), dvs. den reagerer ved kontakt med fukt eller rennende vann.

Katalysatormengden avgjør tiden fram till reaksjonen. Ved reaksjonen dannes en gel som ekspanderer ved gassdannelse. Vi har diverse typer HAG i vårt sortimentet (ta kontakt for ytterligere opplysninger om dette).

Aktuelle bruksområder HAG

Fjell- og tunnelarbeider

 • Injeksjon i sprekker med vannlekkasjer
 • Stopp av vanntilførsel og isdannelse om vinteren
 • Stabilisering av tunnelfront
 • Injeksjon i betongpropp
 • Combi Grouting (se også egen beskrivelse)

Injeksjon i betong og mur

 • Sprekker og riss
 • Skjøter og fuger
 • Injeksjonsslanger, Infiltra Stop, Bentoject m.fl.

Løsmasseinjeksjon

 • Forinjisering ved nedsenking av sjakter
 • Forankringer (med Ischebeck TITAN)
 • Tetteskjermer og stabilisering for fundament i grunnen
 • Tetting av vannlekkasje ved kummer

Vanntett spunt

 • Injisering i spuntlås
 • Vanntetting av staggjennomføringer
 • Injeksjon ved spuntfot (med Ischebeck TITAN)
Injeksjon via injeksjonsstag
HAG injeksjonsmasse

Inntrengningsegenskaper

«TACSS-injeksjon» foregår i to prosesser, passiv og aktiv inntrengning. Laboratorietester (Bogdanoff, Chalmers Tekniska Högskola 1990) påviser inntrengning i sprekkesystemer ned til 0,005mm. Merk: HAG blir ikke spylt bort av rennende vann.

Kjemiske egenskaper

De kjemiske egenskapene til HAG (TACSS) er dokumentert ved en rekke laboratoriearbeider og testrapporter, samt langtids utprøving og bruk på bygg- og anleggsplasser.

HAG og miljø

HAG i flytende form reagerer i kontakt med vann og danner et fast polyuretan og karbondioksid som ikke skader miljøet. NB: HAG i herdet form er ikke er vannløslig!
Ved eventuell bruk av HAG under tørre forhold tilføres fuktighet/vann for å starte herdeprosessen, for øvrig vil tilførsel av vann via sprekker eller betong medføre at HAG herder til fast stoff.

Avfall av uherdet produkt leveres som spesialavfall til autorisert mottaker. HAG/TACSS har vært gjenstand for en rekke miljørisikoanalyser med meget gode resultater.

Kombinert HAG-polyuretan- og sementinjeksjon; Combi Grouting

Combi Grouting® eller kombinasjonsinjeksjon er en veletablert metode, som har vært i bruk siden tidlig på 1980-tallet. Metoden har en rekke fordeler, som f.eks.:

 • Fleksibel problemløsning
 • Svært effektiv injeksjon i fjell og løsmasse
 • Blokkerer ikke injeksjonshullet
 • Bra samvirke HAG og sementsuspensjon
 • Gode resultater fra fullskala forsøk og utførte arbeider
 • Lavt HAG forbruk, 5-10 % av sementmengden
 • Reduserer sementforbruket med opptil 50 %

HAG-polyuretan (tidl. TACSS) injeksjonspolyuretan brukes som tilsetningsstoff til sementsuspensjon for å bygge opp et mottrykk ved sementinjeksjon. Kombinasjonen av disse to injeksjonsstoffer er meget nyttig ved tunnelinjeksjon.

Dette gjelder særlig der sementen enten transporteres langt av sted i slepper eller slag, iblant helt til fjelloverflaten, eller renner tilbake inn i tunnelen. Det samme gjelder for jordinjeksjon, for eksempel i dammer, hvor sementen renner bort og en ikke klarer å få mottrykk.


Les mer hos leverandøren Kontakt oss


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet