Jordnagling og rassikring Rv13 Hardanger

Publisert: mai 2017

Rv 13 Deildo Hardanger, div. sikring, Ischebeck TITAN 40/16 DC, jordnagler, bergbolter, feste av rasgjerde.