Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Krismer

Krismer

KRISMER
Tredimensjonalt stålnett for løsmassesikring.

Krismer-nettet festes til skråningsoverflaten med dertil egnet forankring – Ischebeck TITAN jordnagler eller stålstag med ulike lengder.

Stålnettene installeres diagonalt over skråningen, og kan enkelt fylles med sand/grus og mold med tilsatt gressfrø. Forankringene og stålnett stabiliserer og forsterker skråningen, mens grusen og molden gir mulighet for etablering av gress og annen vegetasjon.

Krismer 3d nettet brukes for å kontrollere vannstrøm, muliggjøre naturlig vekst og for sikring av bratte skråninger og skjæringer. Nettet benyttes først og fremst til permanente installasjoner, men kan også brukes til midlertidig sikring.

KRISMER4


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet