Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Ischebeck TITAN Geoteknikk » Ischebeck TITAN Ras- og fjellsikring

Ischebeck TITAN Ras- og fjellsikring

rassikring og fjellsikring

Fjellsikring

Ischebeck TITAN injeksjonsstål kan brukes til fjellsikring som for eksempel fjellbolt, fjellforankring, feste av steinsprangnett, m.m. Stålet brukes gjerne som alternativ eller supplement ved boring i særlig oppsprukket fjell. Ischebeck TITAN har en rask og forenklet installasjonsprosess.

Injeksjonsstålet bores i med engangsborkrone, i berg som regel med vann- / luftspyling gjennom stålet og ettergysing direkte i bolten/staget – rørstål. Bruk av Ischebeck TITAN medfører dermed at man unngår fastkiling av borestreng og/eller bolt ved kollaps av borehull.

Rassikring

Ischebeck TITAN injeksjonsstål benyttes til rassikring, f.eks. til feste av wire og fotplater for rasgjerder. Dette forenkler installasjonsprosessen, særlig ved installasjon av i områder med en viss løsmasseoverdekning over fjell eller forankring direkte i løsmasse. Ved bruk av Ischebeck TITAN injeksjonsstål utføres boring, injeksjon/fastgysing og sikring/forankring med ett stålemne.
titan_tegning
Feste av rasgjerde kan da betraktes og dimensjoneres som mikropeler (i hht EN 14199) eller forankringer (i hht EN 1537), ettersom systemet oppfyller kravene i begge normene.


Kontakt oss


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet