Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Ischebeck TITAN Geoteknikk » Jordnagler

Jordnagler

Injeksjonsstag_og_peler5Jordnagling er en metode for sikring av ustabileløsmasser i utgravde skjæringer og byggegroper eller naturlig skråninger. Sikring med jordnagling er både tids- og kostnadsbesparende og benyttes på midlertidige og permanente installasjoner. Metoden egner særdeles godt i masser hvor spunting er problematisk eller helt utelukket, f.eks. i hardpakket morene med stein og blokk.

Sikringen skjer ved nagling av løsmassen med Ischebeck TITAN sementinjisert injeksjonstål (jordnagler) og overflatesikring i form av Geonett, Krismer 3D stålnett eller sprøytebetong.

Følger normer

Metoden med jordnagling brukes både til midlertidig og permanent sikring, noe som stiller en rekke forskjellige krav til materialkvalitet, sikkerhetsnivå og livslengde/korrosjonsbeskyttelse. Ischebeck TITAN jordnagler er selvsagt i henhold til gjeldene Europa-norm for jordnagler EN 14490 – Utførelse av spesielle geotekniske arbeider (Execution of special geotechnical works – Soil nailing).

titan_tegning

Jordnaglene beskyttes mot korrosjon vha. et heldekkende sementsjikt, i tillegg kan selve stålet leveres varmforsinket (Zn) eller Duplex Coated (DC), dvs. varmforsinket og epoksybelagt.


Kontakt oss


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet