Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Ischebeck TITAN Geoteknikk » Geotermisk pel

Geotermisk pel

Ischebeck TITAN geotermisk pel (Geothermal Energy Pile) er mikropel (EN 14199) som også benyttes til oppvarming/nedkjøling av bygg.

Pelen installeres på tilnærmet vanlig måte med kontinuerlig injeksjon av sement under innboringen. Etter endt innboring installeres et rørsystem for opptak av jordvarme via pelen. Pelene har således en dobbel funksjon; fundamentering av bygget og oppvarming.

Dette innebærer en stor fordel ettersom det benyttes kun en boremetode for fundamenterings- og jordvarmesystemet.
titan_tegning
Man slipper ekstra kostnad for flere opp- og nedrigginger og/eller ombygging av borerigg for tilpassing til ulike boremetoder.


Kontakt oss


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet