Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Ischebeck TITAN Geoteknikk » Forankringer

Forankringer

Forankringer(1)Ischebeck TITAN injeksjonsstål egner seg svært godt til å forankre ulike typer spuntvegger, Berlinerwand, støttemurer m.m.

Design og installasjon gjøres gjerne som mikropeler i hht EN 14199 (Mikropeler), men systemet kan også tilpasses EN 1537 (Utførelse av spesielle geotekniske arbeider) Ischebeck TITAN forankringer installeres i så fall med såkalt fri lengde, f.eks. i form av et slett rør.

Ischebeck TITAN brukes til forankring av spunt, bjelkestengsel, støttemur, bunnplate, fjellblokker, støpekonstruksjoner, osv. Injeksjonsstagene tilpasses enkelt ulike bruksområder, krav og korrosjonsmiljø, samt varierende grunnforhold.

titan_tegning

Forankringene kan utføres som løsmasse- eller fjellforankring, som midlertidig eller permanent installasjon.


Kontakt oss


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet