Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Grunnvannssenkning – Well point

Grunnvannssenkning – Well point

grunnvannsenking

HWE leverer komplett utstyr for grunnvannssenkning med vakuumpumper.

Grunnvannssenkning med vakuumpumper senker grunnvannet før gravearbeidene starter, slik at man hele tiden arbeider i faste materialer. Sugespisser monteres vertikalt i grunnen og kobles til en oppsamlingsledning, som igjen er koblet til vakuumpumpe.

Metoden løser flere problemer i forbindelse med utgravinger under grunnvannstand:

  1. Flytende/overmettet sand (kvikksand)
  2. Mettede siltmasser
  3. Hydraulisk grunnbrudd

Utleie

Grunnvannsenking med vakuum anvendes ved bygging av kraftverk, renseanlegg og pumpestasjoner, ved vann- og avløpsarbeider, utgraving til husbygging og brofundamenter m.m.
HWE har et stort sortiment av grunnvannsenkingsutstyr til utleie.

Ved installasjon kan HWE service- personell bistå med opplæring og instruksjon, mens leietageren står for drift og vedlikehold av anlegget. Vi kan om nødvendig også bistå ved dimensjonering av grunnvannsenkingsanlegg på prosjekteringsstadiet.


Kontakt oss


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet