Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Geonett

Geonett

Geonett

Høykvalitet polyesternett

Geonett brukes blant annet til jordnagling med Ischebeck TITAN jordnagler og jordarmering med mer.

Maskiner og utstyr for jordnagling

Geonett inngår kan inngå i sikring av skjæringer eller skråninger ved jordnagling med Ischebeck TITAN. Nettet er lett håndterlig, vekten er 400 gr/m2, og det kreves kun lett utstyr for montering av Ischebeck TITAN jordnagler.

Jordnaglene bores inn med en hydraulisk topphammer på mast montert på gravemaskin, en lett borerigg eller til og med håndholdt hammer (for eksempel i svært ulendt terreng). Videre trengs en stempelpumpe (ca. 150 – 300 kg) for injeksjon av sementsuspensjon, og 2-3 personer for bemanning.

Fleksibilitet – Vegetasjon

Jordnagling med Geonett og Ischebeck TITAN er lett å tilpasse terreng og eksisterende vegetasjon og gir rom for ny vegetasjon. Jordnaglene gir en dyp forankring i bakenforliggende stabile masser. Systemet kan eventuelt suppleres med EroNet, og gress kan påsprøytes for raskere å etablere ny vegetasjon.

Økonomi

Ut fra befaringer, fotografier og rimelig god kunnskap om massenes sammensetning vil det være mulig å estimere kostnadsomfanget av sikringsarbeidene.

Geonett

Ischebeck TITAN jordnagler, eller stag, vil i seg selv virke stabiliserende på skråninger pga den dype forankringen. Stagene settes med en c/c horisontalt og vertikalt som dimensjoneres fra gang til gang for hvert enkelt prosjekt.

Geonett har stor styrke ved lav tøyning, og er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som naturlig opptrer i jord. Nettene er laget med PVC som gir beskyttelse mot sollys og mekaniske påkjenninger.

Geonett Leveres på ruller à 100,00 m x 5,4 m.


Kontakt oss


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet