Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » FlexiTex

FlexiTex

FLEXI_TEX

Betongmadrass for erosjonssikring

FlexiTex dukforskalinger

I de siste 20 år har bruken av dukforskalinger i betongarbeider, spesielt ved og under vann, vært økende. Introduksjonen av vevde duker av meget sterk polyamid (nylon)garn har vært den viktigste årsak til den økende interessen for dukforskalinger. Dette sammen med sterk forenkling og tidsbesparelse i de utførende arbeider.

De viktigste anvendelsesområdene for FlexiTex dukforskalinger er:

  • madrasser for erosjonssikring/stabilisering av skråninger
  • madrasser for bygging av bassenger
  • omstøp og reparasjon av peler
  • sekker og andre «beholdere» for betongarbeider under vann
  • forskjellige strukturer til understøtting/tildekking av rørledninger
  • diverse reparasjonsarbeider av f.eks. betongmurer o.l.

Mørtelen

Ved denne type arbeider er mørtelens kvalitet svært viktig. Prinsippet er at trykket inne i mørtelen gjennom pumping sørger for at overskuddsvannet evakueres hurtig gjennom duken. Duken virker som en sil, men likevel slik at den ikke slipper partikler igjennom.

FlexiTex filtermadrass

Dette er en dobbeltvevet madrass som er punktvis sammenvevd. Sammenvevingspunktene virker som filterpunkter for å utjevne vanntrykket. Ved bruk av dobbeltvevde madrasser med betong er det viktig at bunnen avrettes. Madrassene kan akseptere ujevnheter opp til +/- 0,15 m pr. kvadratmeter.

Madrassene, som leveres i bredder på 3,75 m, kan konfeksjoneres på forhånd til paneler tilpasset det areal som skal sikres. Vanligvis blir de da utstyrt med industriglidelåser for lett sammenføying under vann.

Påsying av fyllestusser for mørtelen er også vanlig. Noe tilpasning på stedet er imidlertid vanskelig å unngå. Duken leveres på rull og tilpasses på stedet, enten for hånd eller med en håndsymaskin dersom arealene er store. Ved vanskelige vinkler o. l. er det som regel en nødvendighet at panelene sys på stedet.

En vanlig feil ved utleggingen av madrasser er at man ikke sikrer kaien/skråningen langt nok ut, og derav får erosjon under madrassen. I tillegg til stor nok lengde er det viktig at avslutningen sikres. Dette kan gjøres ved at en grøft graves langs ytterkanten av madrassen, og betong fylles i en tekstilforskaling som blir fylt opp som en pølse.

Fyllingen starter ytterst, og madrassene bør forankres i skråningen ved hjelp av f. eks. jernstenger og tau (madrassene må utstyres med hemper, som sys på, og omslutter jernstengene). Eventuelle brudd på madrassene, rifter e. l. lar seg lett reparere også under vann.

FlexiTex betongmadrass

Dette er en dobbeltvevd madrass uten filterpunkter. Over- og undersiden er forbundet med distansesider slik at madrassen, fylt med betong får jevn tykkelse. Utleggingsmetode er som for filtermadrass.

FlexiTex sekker

Flexitex veves også som sekk med en diameter opptil 240 cm. Sekkene kan også konfeksjoneres på forhånd tilpasset det aktuelle formål.


Kontakt oss


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet