Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Eronet

Eronet

ERONETT

Hindrer utvasking av skråningsmassene
• Gir penere skråning
• Hindrer igjentetting av dreneringsgrøfter
• Gir «drivhuseffekt» og raskere vegetasjonsetablering
• Armerer vegetasjonens rotsystem
• Gir lavere vedlikeholdskostnader

Bruksområder

EroNet brukes blant annet i forbindelse med jordnagling med Ischebeck TITAN jordnagler (se egen beskrivelse). For ørvig brukes nettet i skråninger og forholdsvis ensgraderte masser, hvor regnskyll representerer den største erosjonsfaren og hvor skråningen skal tilsåes.

Nettet holder jordsmonnet på plass under regnskyll, beskytter gressføret mot vær og vind og gir en «drivhuseffekt». Åpningene i nettet gjør at gresset vokser fritt. Trådene i begge retningene er lett nedbrytbare og vil forsvinne avhengig av UV-eksponering.

Utlegging
Overflaten jevnes slik at nettet blir liggende i kontakt med løsmassene. Nettet forankres på toppen i en grøft, eller med plugger. Nettet rulles så ut nedover skråningen. Neste lengde kan med fordel legges med 5-10 cm i overlapp. De to strammes slik at de overlapper hverandre og forankres i overlappingen med plugger.

Avstanden mellom pluggene kan være fra 1 til 2 meter. Nettet må festes så tett at det ligger godt ned mot bakken overalt. Når alle lengdene er lagt ut, forankres nettet i bunnen av skråningen med jord/stein eller plugger.
EroNett leveres på ruller à 100 m.

Ta kontakt for mer informasjon om EroNet.


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Jellestadveien 33
1739 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet