Kurs Ischebeck TITAN Geoteknikk / fjell-, ras-, og tunnelsikring

GeoteknikkIschebeck TITAN Injeksjonsstål brukes til ulike grunn- og sikringsarbeider innen geoteknikk og ras-/fjell-/tunnelsikring.

Ettersom det samme stålet benyttes til mange ulike formål – og det følgelig berøres av et omfattende regelverk – kan det være vanskelig å få full oversikt over systemets muligheter, samt gjeldende kvalitetskrav.

HWE tilbyr derfor 1-dags kurs i Ischebeck TITAN Geoteknikk og fjell-/ras-/tunnelsikring for entreprenører, konsulenter og byggherrer.

Dette kurset omfatter geoteknikk, men også andre bruksområder for Ischebeck TITAN Injeksjonsstål. Stålet brukes innen ras- og fjellsikring og i tunnel som supplement til andre, mer tradisjonelle boltemetoder.

Ischebeck TITAN er særlig nytte ved tunneldrift i svakhets-/løsmassesoner, sikring av svært oppsprukket løst fjell og feste av rasgjerder i jord/berg med løsmasse-overdekning. I tillegg omfatter dette kurset andre relevante produkter – Pantex Gitterbuer for tunnelsikring og HA CUT polyuretan for injeksjon i betong, berg og jord.

Kurset omfatter alt fra mulige bruksområder, installasjon og boreteknikk inklusiv egnet utstyr til gjeldene regelverk (EN, EC) og design/dimensjonering. Rammene for innholdet i kurset er fastsatt, men ikke fastlåst – kurset kan tilpasses kundens individuelle behov og ønsker.

Kurset gjennomføres i vårt hovedkontor Jellestadveien 33 på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg, eller hos våre kunder i deres egne lokaler. Ta kontakt med oss for utfyllende informasjon og eventuell avtale om kurs.

Detaljer

Målgruppe


Ischebeck TITAN Geoteknikksystem for entreprenører, konsulenter og byggherrer.

Varighet


Kurset varer 8 timer – 1 dag, inklusive lunsjpauser.

Pris


Ta kontakt for pris.
Inkludert kaffe/te og WIFI.

Mer informasjon

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Melding