Kurs Ischebeck TITAN Geoteknikk (eng)

Geoteknikk Eng

Kurs i Ischebeck TITAN Geoteknikksystem, Friedr. Ischebeck GmbH, Ennepetal, Tyskland.

Ischebeck TITAN Injeksjonsstål brukes til ulike grunn- og sikringsarbeider innen geoteknikk (og ras-/fjell-/tunnelsikring). Systemet med sk. selvborende stag («self drill anchors») eller mikropeler, jordnagler, injeksjonsstag, osv. ble utviklet av Friedr. Ischebeck GmbH i Tyskland på 1980-tallet. Ischebeck har siden den gang utviklet og forbedret systemet kontinuerlig og er fortsatt markedsledende mht. innovasjon og kvalitet.

Tysk kvalitet – Tysk godkjenning

Friedr. Ischebeck GmbH følger gjeldene regelverk for mikropeler, jordnagler, forankringer, m.m. og innehar som eneste produsent av denne type produkt en National Apporval (nasjonal godkjenning); German Approval.

Strenge krav

Dette innebærer at produktene ikke bare oppfyller gjeldene krav i EU-Normene (f.eks. EN14199 Mikropeler, m.m.), men også de strenge kravene får oppnå nasjonal godkjenning i Tyskland.

Som følge av dette er det obligatorisk for tyske entreprenører som skal jobbe med Ischebeck TITAN Geoteknikksystem å gjennomføre et dette kurset. Kurset, som har tidligere kun ble gjennomført på tysk, tilbys f.o.m. 2014 også i engelsk-språklig utgave.

Passer det for deg?

Dette kurset er selvsagt ikke obligatorisk for andre entreprenører (enn de tyske), men meget nyttig for alle brukere av systemet.

Kurset gjennomføres med tysk grundighet og inkluderer bl. a. gjennomgang av generelle teoretiske prinsipper, regelverk; standarder, godkjenninger, anbefalinger og retningslinjer, samt design og bruksområder, samt omvisning på Ischebecks fabrikk med fremvisning av egnet utstyr for oppspenning/tesing, boring og sementinjeksjon.

2 ganger pr. år

Kurset arrangeres 2 ganger pr år, dvs. i februar-mars, og varer i to dager. Ta kontakt for neste dato.

Detaljer

Målgruppe

Ischebeck TITAN Geoteknikksystem for entreprenører, konsulenter og byggherrer.

Varighet

Kurset varer 8 timer – 1 dag, inklusive lunsjpauser.

Pris

Ta kontakt for pris.
Inkludert kaffe/te og WIFI.

Mer informasjon

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Melding