Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Tunnelsikring » PANTEX

PANTEX

PANTEX_Gitterbue5

PANTEX prefabrikert gitterbue (sikringsbue, gitterdrager) brukes for rask, effektiv sikring ved tunnel-stuff, og fungerer både som umiddelbar arbeidssikring og permanent sikring. Buene brukes for tunneldriving i berg med sprekke- og svakhetssoner, løsmasseinnslag / dårlig fjelloverdekning samt i reine løsmassetunneler.

Gitterbuene tilpasses den aktuelle tunnelprofilen og leveres i 4-6 segmenter, som monteres enkelt og raskt sammen på stuff v.h.a. bolter eller kiler. Armeringsnett kan plasseres over gitterbuen ved behov, systemet sprøytes inn og dekkes helt av sprøytebetong.

Pantex gitterbue fyller viktige funksjoner ved tunnelbygging

Pantex er testet for dimensjonerte laster og statiske system. Det er bl.a. utført holdbarhetstester ved Materialprøvingsinstituttet ved Münchens Tekniske Universitet (Professor Rehm). Forsøket der viste at Pantex gitterbue er statisk virksom allerede ved montering, før sprøytebetongen påføres.


PANTEX_Gitterbue2


Gitterbuene er for øvrig utviklet og testet for de krav som stilles for moderne tunneldriving. Buene integreres helt med sprøytebetongen og mellomliggende armering. Designen av buene minsker risikoen for tomrom og skyggevirkning ved påføring av sprøytebetong.

Setningene i fjellet som omgir buene reduseres, og sprøytebetongskallets vanntetthet øker. Høy nøyaktighet og kvalitetskontroll ved produksjon, sikrer høy kvalitet ved montering på arbeidsplassen.

Rask sikring ved stuff

Buene tilpasses det aktuelle tunnelprofilet og leveres i 4-5 segmenter, som raskt og effektivt monteres sammen på stuffen inne i tunnelen.

Sprøytebetongens armerende deler

Pantexbuens utforming gjør at den integreres helt med betongskallet. Heften mellom sprøytebetong og stål bestemmes hovedsaklig av betongens mekaniske egenskaper (trykk- og strekkholdfasthet) og Pantexbuens geometriske utforming.

Heftegenskapene avhenger dermed av deformasjonsegenskapene i betongen mellom gitterbuen og sprutbetongen. De karakteristiske bindingsegenskapene i sprøytebetongen er bestemt ved trekkforsøk.

Spiling og bolter

Ved svært dårlig berg kan ytterligere sikringstiltak utføres. Pantexbuene er utformet slik at radielle bergbolter, f.eks. Ischebeck TITAN, kan settes gjennom gitterbuene. Lokal reduksjon av tverrsnittet skjer ikke. Ischebeck TITAN spiling (forbolt) kan settes gjennom eller over gitterbuene. De lokale tilleggskreftene som oppstår som følge av sikringstiltakene, opptas av gitterbuene.

Generelt er det viktig at sprøytebetongen påføres korrekt.

Bruk av Pantex gitterbuer, alene eller i kombinasjon med Ischebeck TITAN spilingbolt (forbolt), er en type sikring som kan anvendes i sprekke- og svakhetssoner, i løsmassesoner eller løsmasseinnslag i tunnel. Dette er et alternativ til sikring med full utstøpning.


Gå videre

Les mer hos leverandøren Kontakt oss


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Postboks 133
1740 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet