Rassikring Gjesdal

Publisert: mai 2016

Sikring av rasutsatt område, Gjesdal i Rogaland, Ischebeck TITAN 30/11 og 40/16.