Huth & Wien Engineering AS
Du er her: Forsiden » Produktkatalog » Tele-Ess

Tele-Ess

Tele-Ess

Høykvalitet polyesternett

Tele-Ess brukes blant annet til jordnagling med Ischebeck TITAN jordnagler og jordarmering med mer.

Maskiner og utstyr for jordnagling

Tele-Ess inngår kan inngå i sikring av skjæringer eller skråninger ved jordnagling med Ischebeck TITAN. Tele-Ess nettet er lett håndterlig, vekten er 400 gr/m2, og det kreves kun lett utstyr for montering av Ischebeck TITAN jordnagler.

Jordnaglene bores inn med en hydraulisk topphammer på mast montert på gravemaskin, en lett borerigg eller til og med håndholdt hammer (for eksempel i svært ulendt terreng). Videre trengs en stempelpumpe (ca. 150 – 300 kg) for injeksjon av sementsuspensjon, og 2-3 personer for bemanning.

Fleksibilitet – Vegetasjon

Jordnagling med Tele-Ess og Ischebeck TITAN er lett å tilpasse terreng og eksisterende vegetasjon og gir rom for ny vegetasjon. Jordnaglene gir en dyp forankring i bakenforliggende stabile masser. Systemet kan eventuelt suppleres med EroNet, og gress kan påsprøytes for raskere å etablere ny vegetasjon.

Økonomi

Ut fra befaringer, fotografier og rimelig god kunnskap om massenes sammensetning vil det være mulig å estimere kostnadsomfanget av sikringsarbeidene.

Tele-Ess3

Ischebeck TITAN jordnagler, eller stag, vil i seg selv virke stabiliserende på skråninger pga den dype forankringen. Stagene settes med en c/c horisontalt og vertikalt som dimensjoneres fra gang til gang for hvert enkelt prosjekt.

Tele-Ess nett har stor styrke ved lav tøyning, og er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som naturlig opptrer i jord. Nettene er laget med PVC som gir beskyttelse mot sollys og mekaniske påkjenninger.

Tele-Ess Leveres på ruller à 100,00 m x 5,4 m.


Kontakt oss


Telefon: 69 10 21 20
post@hwe.no

Postboks 133
1740 Borgenhaugen

Flere opplysninger

Copyright Huth & Wien Engineering AS © 2015
Webside levert av Mediamakeriet