Nytt produkt fra HWE: KRISMER 3D stålnett

Publisert: november 2015

Krismer 3D stålnett montert som overflatesikring jordnagling. Grønn overflate kan etableres allerede ved første vekstsesong.