Ischebeck

Ny dimensjon injeksjonsstål: Ischebeck TITAN 52/29

Publisert: desember 2017

Ytre diameter Ø 52 mm, indre diameter Ø 29 mm.

Bruddlast 793 kN, flytlast 630 kN.

Stålkvalitet S460NH iht. NS EN 10210-1.

Mikropel iht. NS EN 14199.

Jordnagle iht. NS EN 14490.

Forankring iht. NE EN 1537.